Finnair avasi vuoden 2020 ensimmäisen kuukauden kuljettamalla reilut 1,1 miljoonaa matkustajaa

Finnair_A350_TOFinnairin kysyntä oli tammikuussa vahvaa, ja yhtiö kuljetti 1 122 000 matkustajaa eli 11,3 % enemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Koronaviruksen vaikutukset Aasian liikenteessä sekä heijastumisena Euroopan liikenteeseen näkynevät kasvun väliaikaisena hidastumisena kevään liikennetilastoissa.
Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 10,5 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 11,9 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 1,0 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 78,0 %:iin.

Suomalaisyhtiön kaukoliikenteen kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kaksi uutta Airbus A350-900 -konetta. Vuoden 2020 aikana niitä on luvassa yhtiön laivastoon myös kaksi kappaletta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 9,9 % vertailukaudesta, mikä johtui etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistamisesta sekä marraskuun reittiavauksesta Daxingin kentälle Pekingiin ja joulukuussa avatusta uudesta Sapporon-reitistä. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi vuoteen 2019 verrattuna 25,8 % maaliskuussa 2019 avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.

 Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 9,9 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui erityisesti Lontoon-reitille. Kotimaanliikenteen kapasiteetti puolestaan laski 0,3 %.

 Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 9,6 % Aasian-liikenteessä, 23,5 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 13,1 % Euroopan-liikenteessä ja 12,0 % kotimaanliikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 83,5 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 78,5 %, Euroopan-liikenteen 72,0 % ja kotimaanliikenteen 63,6 %.

 Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 9,2 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 22,2 %, Euroopan-liikenteessä 12,5 % ja kotimaanliikenteessä 8,8 %.

 Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat joulukuussa 10,5 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 3,1 %. Yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen tammikuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, mikä näkyi erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa.

 Finnairin lennoista 85,8 % (64,7 %) saapui tammikuussa aikataulussa. Parannuksen syynä on erityisesti leuto talvikausi, jonka aikana Helsinki-Vantaalla ei ole jouduttu kokemaan lumimyräköitä. Myös liikennettä hidastavia lentokoneiden jäänpoistokäsittelyitä on tehty merkittävästi normaalitalvea vähemmän.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet tammikuu 2020

 

  tammikuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 1 122,0 11,3 1 122,0 11,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 3 982,2 10,5 3 982,2 10,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 3 105,2 11,9 3 105,2 11,9
Matkustajakäyttöaste % 78,0 1,0p 78,0 1,0p
Rahti ja posti tn 12 660,5 5,6 12 660,5 5,6
Tarjotut tonnikilometrit 589,3 10,3 589,3 10,3
Myydyt tonnikilometrit 356,4 9,8 356,4 9,8
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 223,8 9,2 223,8 9,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 2 030,4 9,9 2 030,4 9,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 695,5 9,6 1 695,5 9,6
Matkustajakäyttöaste % 83,5 -0,2p 83,5 -0,2p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 635,2 12,5 635,2 12,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 403,6 9,9 1 403,6 9,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 011,1 13,1 1 011,1 13,1
Matkustajakäyttöaste % 72,0 2,0p 72,0 2,0p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 33,6 22,2 33,6 22,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 336,1 25,8 336,1 25,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 263,8 23,5 263,8 23,5
Matkustajakäyttöaste % 78,5 -1,5p 78,5 -1,5p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 229,4 8,8 229,4 8,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 212,1 -0,3 212,1 -0,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 134,9 12,0 134,9 12,0
Matkustajakäyttöaste % 63,6 7,0p 63,6 7,0p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 840,8 21,4 2 840,8 21,4
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 957,5 47,1 957,5 47,1
- Asian rahtiliikenne tn 8 821,8 -1,3 8 821,8 -1,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 40,5 -27,0 40,5 -27,0
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 12 660,5 5,6 12 660,5 5,6
Rahtilento tn** 0 0 0 0
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 660,5 5,6 12 660,5 5,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 150,8 10,5 150,8 10,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 78,5 3,1 78,5 3,1
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 150,8 10,5 150,8 10,5
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 78,5 3,1 78,5 3,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 52,0 -3,7p 52,0 -3,7p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 62,8 7,7p 62,8 7,7p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 54,8 -7,0p 54,8 -7,0p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 52,0 -3,7p 52,0 -3,7p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä