Finnair Engine Services sai tuomion työrauhan rikkomisesta

EngineTyötuomioistuin tuomitsi tänään lentoyhtiö Finnair-konserniin kuuluvan Finnair Engine Services Oy:n FES työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoihin.   

FES yritti kaupata moottorikorjaamotoimintansa ulkopuoliselle ja painostaa toimihenkilöt muuttamaan työehdot uuden omistajan mielen mukaisiksi jo ennen kauppaa.

Päätöstä luonnehtii merkittäväksi lakiasiain päällikkö Else-Mai Kirvesniemi Ammattiliitto Prosta.

– On poikkeuksellista että yritys pyrkii heikentämään työehtoja ennen liikkeen luovutusta, Kirvesniemi toteaa.

Tuomioistuinprosessin aikana on saatu neuvotteluyhteys yritykseen, joka suunnittelee moottorikorjaustoiminnan ostoa. Kirvesniemi toivoo, että neuvottelut työsuhteen joustoista aloitetaan oikean tahon kanssa.

– Jos yritys haluaa neuvotella työehtojen kollektiivisista joustoista, se tapahtuu sopimalla paikallisesti luottamusmiehen kanssa eikä tarjoamalla työsopimusmuutoksia yksittäisille toimihenkilöille, hän korostaa.

Pro nosti kanteen viime tiistaina 11.syyskuuta ja työtuomioistuin käsitteli asian kiireellisenä ja antoi tuomionsa tänään.