Finnair odotetusti tappiollinen alkuvuodesta - näkymä vastaava myös toiselle neljännekselle

AY-pyrstöt_310321Finnair jatkoi pitkittyneen koronaviruspandemian keskellä edelleen kustannussopeutuksia sekä rahoitustoimia. Matkustajakysyntä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edelleen heikkoa, mutta hieman valoa toi rahtiliiketoiminnan vahva kysyntä.  Finnair kuitenkin arvioi kysynnän elpyvän asteittain loppukesästä alkaen vaikka näkyvyys tulevaan on edelleen heikko.

"Pandemian vaikutukset jatkuivat odotetusti raskaina vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun tiukat matkustusrajoitukset rajoittivat voimakkaasti matkustusta monissa maissa. Ennakko-odotusten mukaisesti operoimme rajallista verkostoa ja viikkovuoromäärää läpi koko vuosineljänneksen, ja tilanne heijastui matkustajamääriin, liikevaihtoon sekä tulokseen. Matkustajaliikenteen valopilkkuina Lappi veti kuitenkin hyvin kotimaisia matkailijoita ja toisaalta pystyimme avaamaan lähes vuoden tauon jälkeen New Yorkin -matkustajalentomme rahtikysynnän tukemana", avasi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnairin liikevaihto laski vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 79,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 113,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtoa oli 561,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 143,2 miljoonaa euroa tappiollinen, kun edellisvuonna tappio oli 91,1 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 149,1 miljoonaa euroa tappiollinen, kun edellisvuonna tulos oli samaan aikaan 95,6 miljoonaa euroa tappiollinen.

Finnairin kassavarat ovat vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen 665,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 lopussa kassavarat olivat vielä 823,7 miljoonaa euroa eli päiväkohtainen tappio oli noin 1,76 miljoonaa euroa.

Matkustajaliikenne oli neljänneksen aikana alamaissa ja laski vertailukauteen 90,2 prosenttia. Finnair kuljetti alkuvuoden aikana noin 300 000 matkustajaa, kun edellisvuonna samaan aikaan matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa. Finnairin asiakastyytyväisyys pysyi kuitenkin edelleen erinomaisena ja katsauskauden nettosuositteluindeksi oli 54.

"Asiakkaamme arvostivat ennen kaikkea tarjoamaamme terveysturvallista matkustusympäristöä, mutta myös erinomaista asiakaspalveluamme. Haluan kiittää lämpimästi koko henkilöstöämme tästä työstä, ja kiitän asiakkaitamme luottamuksesta, jota he ovat koko pandemian aikana Finnairia kohtaan osoittaneet", kiitteli Manner.

Tarjotut henkilökilometrit (ASK) laskivat 87,6 prosenttia ja matkustajakäyttöaste oli heikko vain 25,5 prosenttia. Edellisvuonna matkustajakäyttäaste oli alkuvuoden osalta 72,6 prosenttia.

"Rahdin kysyntä oli edelleen erittäin vahvaa, ja maaliskuu oli Finnairin kaikkien aikojen ennätyskuukausi rahtiliikevaihdolla mitattuna. Tätä tukivat pandemian aiheuttamat toimitusketjuhaasteet, jotka korostuivat erityisesti Suezin kanavan tukoksen myötä. Lensimme 547 pelkkää rahtia kuljettanutta lentoa ja pystyimme lisäksi jatkamaan kaukolentojamme rahdin tukemana. Rahdin osuus liikevaihdostamme oli jälleen yli puolet", kertoi Manner.

Finnair jatkoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä rahoitusasemansa turvaamista. Euroopan komissio hyväksyi 350 miljoonaa euroa Suomen valtion myöntämästä 400 miljoonan euron hybridilainasta ja on niiltä osin nostettavissa ehtojen täyttyessä. Myös lopuille 50 miljoonalle eurolle haetaan komission hyväksyntää myöhemmin. Lisäksi Finnair on neuvotellut myös 175 miljoonan euron käyttämättömän valmiusluottolimiittinsä ehdot uudelleen.

"Nämä toimet turvaavat Finnairin tietä ulos pandemiasta", totesi Manner.

Finnairin pysyviin kustannussäästöihin vuoden 2022 alusta alkaen tähtäävä ohjelma on edistynyt hyvin ja tavoitetta on korotettu 140 miljoonasta eurosta 170 miljoonaan euroon.

"Etsimme edelleen uusia säästöaihioita kaikista kulueristä. Kustannustehokkuus tulee korostumaan pandemian jälkeisessä, tiukasti kilpaillussa markkinassa ja pysyvät säästöt parantavat Finnairin asemaa tässä toimintaympäristössä", sanoi Manner.

 
Kysynnän odotetaan palautuvan asteitta loppukesällä - lentävän henkilökunnan koulutukset käynnistyivät

Finnair_A321_TO"Rokotekattavuuden kasvaessa ja matkustusrajoituksia vähitellen purettaessa odotamme kysynnän asteittain palautuvan loppukesästä alkaen", arvioi Manner.

"EU:n vihreä todistus, jonka on määrä astua voimaan kesäkuun lopussa, on tärkeässä roolissa vapaan liikkuvuuden terveysturvallisessa palauttamisessa. Se on myös osa Suomen valtion exit-suunnitelmaa", sanoi Manner.

Finnair on ennusmerkkien mukaan käynnistänyt ensimmäiset lentäjien ja matkustamohenkilökunnan paluukoulutukset hiljattain. Kesällä 2021 Finnair aikoo lentää kyli 60 kohteeseen, ja muokkaa liikenneohjelmaa joustavasti kesän aikana kysynnän mukaan.


Matkustusrajoitukset painavat myös toisen vuosineljänneksen tappiolle

Jatkuneiden tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi Finnair arvioi vertailukelpoisen liiketappion olevan vuoden 2021 toisella neljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin edeltävillä neljällä vuosineljännekselläkin.

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä Finnair jatkaa edelleen rajallisen verkoston operoimista.

Vaikka kysynnän ennakoidaan elpyvän asteittain vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, näkyvyys on edelleen heikko ja elpymisen ajoituksesta on useampia skenaarioita, minkä vuoksi Finnair ei anna ohjeistusta koko vuoden 2021 liikevaihdosta.

 Lue myös: