Finnairilla lähes 90 prosentin matkustajakäyttöaste heinäkuussa

A330_tail_closeFinnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 1,9 prosenttia. Aasian liikenteen kapasiteetti supistui vertailukaudesta 6,8 prosenttia. Matkustajakäyttöaste oli hyvät 89,1 prosenttia.

Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Aasian-liikenteen kapasiteetti supistui heinäkuussa 6,8 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna väheni 5,5 prosenttia vertailukaudesta.

Kapasiteetin supistumiseen vaikuttivat laajarunkokoneiden matkustusmukavuutta parantaneet konfiguraatiomuutokset vertailukauden jälkeen sekä Hanoin kausireitin lopettaminen aiemmin kuin viime vuonna. Vastaavasti Chicagon kausireitin avaaminen kesäkuussa viimevuotista aikaisemmin näkyy voimakkaana kasvuna Amerikan-liikenteessä.

Euroopan-liikenteen osalta kapasiteetti kasvoi 5,5 prosenttia edellisvuodesta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 6,9 prosenttia. Kasvuun vaikutti muun muassa eräiden Euroopan lomalentojen muuttaminen reittilennoiksi. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi heinäkuussa 8,9 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit laskivat 4,1 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 56,3 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne muodostui heinäkuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavasta rahdista.

Heinäkuussa Finnairin lennoista 89,3 prosenttia (85,7) saapui aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet Heinäkuu 2015

  Heinäkuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 979,8 8,7 5 885,3 4,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 838,9 1,9 18 375,8 1,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 529,8 2,9 14 740,4 1,4
Matkustajakäyttöaste % 89,1 0,9 p 80,2 -0,3 p
Rahti ja posti tn 11 150,6 -16,2 73 055,0 -16,0
Tarjotut tonnikilometrit 410,8 -1,4 2 680,1 -1,8
Myydyt tonnikilometrit 295,7 -2,5 1 758,1 -4,0
Kokonaiskäyttöaste % 72,0 -0,8 p 65,6 -1,5 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 678,1 8,2 3 685,8 5,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 246,5 5,5 7 458,8 5,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 099,4 6,9 5 881,5 3,5
Matkustajakäyttöaste % 88,2 1,2 p 78,9 -1,4 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 29,6 37,1 145,4 9,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 218,8 41,0 1 209,4 13,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 199,4 39,5 1 014,5 9,7
Matkustajakäyttöaste % 91,1 -1,0 p 83,9 -2,8 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 156,4 -5,6 972,5 -1,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 296,2 -6,8 8 909,8 -2,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 174,0 -5,5 7 288,0 -1,6
Matkustajakäyttöaste % 90,6 1,2 p 81,8 0,6 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 115,7 31,9 1 081,5 6,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 77,4 31,8 797,7 2,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 57,0 27,1 556,4 6,0
Matkustajakäyttöaste % 73,7 -2,7 p 69,7 2,5 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 838,9 -6,4 63 867,1 -3,4
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 699,0 -19,6 12 007,6 -13,5
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 715,8 23,3 4 500,5 -0,8
- Asian rahtiliikenne tn 7 301,2 -4,9 46 407,6 -0,5
- Kotimaan rahtiliikenne tn 122,8 -8,9 951,4 -7,9
Rahtilento tn** 1 311,7 -53,1 9 187,9 -56,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 150,6 -16,2 73 055,0 -16,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 123,1 -5,5 799,2 -4,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 69,3 -16,7 439,3 -16,9
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 115,6 8,9 746,0 11,1
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 62,1 -4,1 394,4 -1,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,3 -7,6 p 55,0 -8,3 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 35,7 -15,4 p 40,5 -17,3 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 59,3 -4,6 p 56,6 -5,0 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 53,7 -7,3 p 52,9 -6,9 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä