Finnairin lentäjien ja matkustamohenkilöstön paluukoulutukset ovat viivästyneet

Finnair_nosesFinnairin lentäjien paluukoulutukset ovat viivästyneet, eikä niitä ole voitu toteuttaa suunnitellussa laajuudessaan covid-19 -pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten yhä jatkuessa. Lentojen määrän odotettiin kasvavan merkittävästi jo kevään aikana, mutta tilanne on edelleen lähes muuttumaton. Viiveestä kertoi Helsingin Sanomat.

Finnair lentää edelleen keskimäärin vain noin 75 lentoa päivässä, kun normaaliaikana lentoja olisi ollut päivittäin noin 350 kappaletta. Lisäksi käytössä on normaaliaikoja pienempiä konetyyppejä.

FFA_harjoituslaitteetValtaosa Finnairin lentävästä henkilökunnasta eli lentäjistä sekä matkustamomiehistöstä on siis edelleen lomautettuina. Osan lomautus on kestänyt jo yli vuoden verran.

Paluukoulutettuja on vähemmän kuin aiemmin oli arvioitu. Aiemman arvion mukaan alkukeväästä piti antaa merkittävä määrä paluukoulutuksia kesän 2021 liikenteen kasvun tarpeisiin.

Suunnitelma ei kuitenkaan realisoitunut, sillä matkustusrajoitukset ovat edelleen laajat ja riittävää rokotekattavuuttaa tai rajojen terveysturvallisuusratkaisuja ei ole saatu käyttöön.

Lisäksi Suomen hallitus suositti viimeksi 21. huhtikuuta pääministeri Sanna Marinin ja sisäministeri Maria Ohisalon lausunnoilla kesälle ainoastaan kotimaan matkailua. Kyseiset lausunnot eivät varmasti avanneet Finnairille mahdollisuuksia liikenteen kasvattamiseen.

A350_simu_0317_1Finnairin koulutuspäällikkö Juho Sinkkonen kertoi Helsingin Sanomille 24. huhtikuuta, että paluukoulutusmäärät ovat tällä hetkellä pieniä.

Finnair arvioi tilannetta kuukausi kerrallaan ja yhtiöllä on tällä hetkellä näkymä kohti kesäkuuta, mutta siltä osin kysynnän kasvun ei nähdä olevan suurta. Aurinkomatkat on esimerkiksi perunut jo osan kesäkuun matkapaketeista Finnairin leikattua liikenneohjelmaansa.

Finnarin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist puolestaan kertoi Helsingin Sanomille, ettei paluukoulutus kuitenkaan tarkoita välttämättä paluuta töihin. Lomautus saattaa siis edelleen jatkua ja koulutuksella saadaan voimaan kelpoisuudet, jotta liikenteen elpyessä henkilökunta olisi käytettävissä.

Lentäjien paluukoulukset koostuvat teoriakertauksesta ja simulaattoriharjoituksista sekä lennoista oikealla lentokoneella kouluttajan kanssa. Matkustamohenkilöstölle paluukoulutus on kevyempi, mutta sisältää merkittävän määrän turvakoulutusta. Henkilöstön koulutustarve riippuu poissaolon pituudesta. Myös Suomen ilmailuviranomainen Traficom on ollut mukana laatimassa ilmailualan paluukoulutusvaatimuksia.

Helsingin Sanomien mukaan Finnairin noin 900 lentäjästä 700 on ollut lomautettuna. Matkustamohenkilökuntaa Finnairilla on kaikkiaan noin 2200, joista noin 1900 on lomautettu toistaiseksi. Finnairin tarve paluukoulutetuille lentäjille ja matkustamohenkilöstölle riippuu lentojen määristä eli matkustajien tuomasta kysynnästä.

Kysynnän kasvua estävät osaltaan edelleen voimassa olevat laajat matkustusrajoitukset ja lentoliikenteen kysyntä on edelleen alamaissa. Finnair on joutunut useaan kertaan leikkaamaan liikennesuunnitelmiaan.

Finnair_shorthaul_2Matkustajaliikenne Suomen päälentoasemalla Helsinki-Vantaalla on edelleen vähäistä. Huhtikuussa viikolla 15 lentoasemalla tehtiin rajatarkastuksia yhteensä  8332 matkustajalle, joka tarkoittaa päivittäin keskimäärin alle 1200 tarkastusta.

Suomeen saapui tuolloin sisärajaliikenteessä eli muista Schengen-valtioista 3 701 henkilöä ja ulkorajaliikenteessä eli muualta kuin Schengen-valtioista yhteensä 2 579 henkilöä.

Erilaisia lomautusjärjestelyjä on lisäksi käytössä myös muilla ilmailualan toimijoilla, kuten mm. lennonvarmistusyhtiö Fintraffic ANS:llä sekä lentokenttäyhtiö Finavialla.

HS: Lomautettu lentäjä Akseli Meskanen on ollut vuoden lentämättä, eikä tietoa paluu­koulutuksen ajankohdasta ole: ”Kaikki odottavat rajoitusten purkamista”

Lue myös:

Artikkeli: Lentokoneen matkustamo on turvallinen ympäristö – Covid-19 tartuntariski on erittäin pieni