Finnairin liikenne kasvoi marraskuussa henkilökilometreillä mitattuna

Finnair_tailsFinnairin liikenne kasvoi marraskuussa henkilökilometreillä mitattuna 6,7 prosenttia ja kokonaiskapasiteetti kasvoi 10,7 prosenttia edellisvuoteen nähden. Aasian liikenteen kapasiteetti kasvoi 21,6 prosenttia ja liikenne henkilökilometreillä mitattuna 9,2 prosenttia.

”Globaali talouden kasvanut epävarmuus heikensi marraskuussa kysyntää erityisesti Aasian liikenteessä. Aasian liikenteen käyttöaste laski lähes kahdeksan prosenttia, mikä lomaliikenteen heikentyneen käyttöasteen ohella painoi koko liikenteen käyttöasteen yli neljä prosenttia miinukselle edellisvuoteen verrattuna huolimatta siitä, että Euroopan ja kotimaanliikenteen käyttöasteet hieman kohenivat ,” Finnairin talousjohtaja Erno Hilden toteaa.

Lomaliikenteen käyttöaste laski marraskuussa 4,2 prosenttia edellisvuodesta.  Tilausliikenteen laskennallinen kapasiteettivähennys johtui pääosin kesäkauden alun muutoksista: osa aiemmin lomalentoina operoiduista reiteistä muutettiin reittilennoiksi. Näiden reittien kokonaiskapasiteetti ei ole olennaisesti muuttunut edellisvuodesta.

Rahdin tarjotut tonnikilometrit kasvoivat 23,4 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit 7,8 prosenttia. Kuljetetun rahdin ja postin määrä kasvoi 7,2 prosenttia. Kokonaiskäyttöaste oli 63,9 prosenttia.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys oli erinomainen myös marraskuussa: 91,3 prosenttia (80,8 prosenttia) kaikista reittilennoista saapui aikataulussa. Reittilennoista 91,8 prosenttia saapui aikataulussa (81,9 prosenttia).

FINNAIRIN LENTOLIIKENTEEN SUORITTEET MARRASKUU 2011

  Marraskuu 2011 Muutos % Tammi–Marraskuu 2011 Muutos %
KOKO LIIKENNE YHTEENSÄ        
Matkustajat 1000 602,3 3,8 7 403,1 10,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 370,9 10,7 26 939,3 15,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 623,5 6,7 19 780,2 9,9
Matkustajakäyttöaste % 68,5 -2,6 p 73,4 -3,5 p
Rahti ja posti tn 12 804,6 7,2 133 981,1 17,9
Tarjotut tonnikilometrit 380,7 14,4 4 191,0 19,1
Myydyt tonnikilometrit 223,8 7,0 2 596,5 12,8
Kokonaiskäyttöaste % 58,8 -4,1 p 62,0 -3,5 p
         
REITTILIIKENNE YHTEENSÄ        
Matkustajat 1000 553,3 7,0 6 726,7 14,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 071,2 14,7 23 865,3 20,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 380,8 11,7 17 099,0 15,6
Matkustajakäyttöaste % 66,7 -1,8 p 71,6 -3,3 p
         
EUROOPAN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 300,6 10,7 3 810,3 12,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 655,1 6,6 7 973,2 13,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 412,8 17,0 5 328,3 13,9
Matkustajakäyttöaste % 63,0 5,6 p 66,8 0,4 p
         
POHJOIS-AMERIKAN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 12,0 23,5 179,7 28,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 109,7 22,9 1 468,1 27,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 79,2 23,5 1 186,4 28,9
Matkustajakäyttöaste % 72,2 0,3 p 80,8 0,9 p
         
AASIAN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 111,2 7,3 1 332,1 13,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 188,2 21,6 13 116,1 25,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 826,2 9,2 9 889,6 15,3
Matkustajakäyttöaste % 69,5 -7,9 p 75,4 -6,6 p
         
SUOMEN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 129,5 -1,8 1 404,6 19,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 118,2 -5,0 1 307,8 20,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 62,6 0,1 694,6 12,7
Matkustajakäyttöaste % 53,0 2,7 p 53,1 -3,9 p
         
LOMALIIKENNE        
Matkustajat 1000 49,0 -22,9 676,4 -17,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 299,7 -10,7 3 074,1 -16,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 242,7 -15,1 2 681,1 -16,5
Matkustajakäyttöaste % 81,0 -4,2 p 87,2 -0,1 p
         
RAHTILIIKENNE        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 742,6 -6,3 103 195,0 5,1
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 732,5 -14,2 20 292,2 0,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 681,4 -2,3 7 553,3 -1,3
- Asian rahtiliikenne tn 6 116,7 -4,2 73 255,9 7,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 211,9 -4,6 2 093,7 -1,2
Rahti lomaliikenteessä tn 13,7 -71,6 234,9 -78,9
Rahtilento tn 4 048,3 57,5 30 551,1 112,7
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 804,6 7,2 133 981,1 17,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 122,5 23,4 1 264,2 35,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 78,3 7,8 824,4 19,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 63,9 -9,3 p 65,2 -8,5 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 79,4 -18,1 p 77,7 -9,7 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 73,3 -17,1 p 77,9 -10,8 p

- * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

- Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä