Finnairin myynti koheni maaliskuun aikana

A321ER_12Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi maaliskuussa 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Samaan aikaan myös kokonaiskapasiteetti kasvoi 3,8 prosenttia. Matkustajakäyttöaste laski hieman ollen 78,9 prosenttia.

Finnairin Aasian-liikenteen kapasiteetti laski maaliskuussa 0,8 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 1,5 prosenttia vertailukaudesta.

Euroopan-liikenteen osalta kapasiteetti kasvoi 8,9 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 4,2 prosenttia.

Finnairin matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* oli tammi-maaliskuussa edellisvuoden tasolla ollen 5,14 eurosenttiä.

”Matkustajaliikenteen yksikkötuotot kehittyivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä positiivisesti kaikilla liikennealueilla Euroopan liikennettä lukuun ottamatta. Euroopan liikenteen negatiivinen kehitys piti kuitenkin koko matkustajaliikenteen yksikkötuoton edellisvuoden tasolla”, sanoo Finnairin talousjohtaja Mika Stirkkinen.

Rahtiliikenne myydyillä rahtitonnikilometreillä mitattuna laski maaliskuussa 17,9 prosenttia ja rahtikapasiteetti 0,1 prosenttia vertailukaudesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste laski 12,3 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 56,6 prosenttia.

Maaliskuussa Finnairin lennoista 90,3 prosenttia (90,2) saapui aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet Maaliskuu 2015

  Maaliskuu 2015    muutos %   Vuoden 2015 alusta   muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 850,4 4,3 2 283,3 3,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 698,5 3,8 7 714,5 3,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 128,1 3,5 6 022,3 2,3
Matkustajakäyttöaste % 78,9 -0,2 p 78,1 -0,6 p
Rahti ja posti tn 11 298,7 -16,0 30 429,7 -13,6
Tarjotut tonnikilometrit 395,3 0,7 1 133,5 0,0
Myydyt tonnikilometrit 257,0 -3,1 719,2 -2,5
Kokonaiskäyttöaste % 65,0 -2,5 p 63,5 -1,6 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 488,2 6,2 1 304,6 5,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 023,9 8,9 2 853,0 5,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 797,0 4,2 2 142,4 3,2
Matkustajakäyttöaste % 77,8 -3,5 p 75,1 -1,9 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 19,5 17,5 62,7 7,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 179,8 18,6 585,8 11,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 139,2 20,1 460,7 7,5
Matkustajakäyttöaste % 77,5 0,9 p 78,7 -2,8 p
         
         
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 144,2 2,6 419,3 2,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 341,6 -0,8 3 887,2 1,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 079,9 1,5 3 141,9 1,2
Matkustajakäyttöaste % 80,5 1,9 p 80,8 0,1 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 198,5 -0,1 496,8 -2,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 153,1 -1,5 388,5 -6,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 112,0 0,2 277,3 -0,1
Matkustajakäyttöaste % 73,1 1,2 p 71,4 4,2 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 563,1 -2,8 26 220,3 1,3
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 793,7 -4,7 4 955,9 -4,4
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 770,4 3,5 2 180,7 7,1
- Asian rahtiliikenne tn 6 843,2 -3,0 18 658,4 2,5
- Kotimaan rahtiliikenne tn 155,7 0,2 425,3 -8,5
Rahti lomaliikenteessä tn 0,0 -   0,0 -  
Rahtilento tn** 1 735,6 -52,0 4 209,3 -54,9
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 298,7 -16,0 30 429,7 -13,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 117,7 -0,1 337,8 3,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 66,7 -17,9 180,3 -14,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,6 -12,3 p 53,4 -11,1 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 45,8 -15,2 p 41,6 -18,4 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 56,5 -10,9 p 54,2 -8,0 p