Finnairin toinen vuosineljännes oli kokonaisuutena hyvä - tulos 47,9 miljoonaan euroa

Finnair_SharkletFinnairin nousukiito jatkuu, kun yhtiön toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos nousi 27,6 prosenttia 47,9 miljoonaan euroon. Kasvustrategia vaikuttaa onnistuneelta ja kysynnän kasvu on osin seurannut kapasiteetin kasvua. Kilpailun odotetaan kiristyvän ja oman varjonsa heittää myös nousevat lentopetroolin hinnat. Odotuksissa positiivinen vuositulos.

 

"Finnairin toinen vuosineljännes oli kokonaisuutena hyvä. Vertailukelpoinen liiketuloksemme nousi kauden uudelle ennätystasolle 47,9 miljoonaan euroon polttoaineen hinnan noususta huolimatta", kommentoi Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

AWF_vauramo_closeupFinnairin liikevaihto kasvoi 12,9 prosenttia vertailukaudesta ja oli 715,0 miljoonaa euroa (633,4)*.  Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 17,9 prosenttia. Koko puolivuotiskauden osalta liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 350,4 miljoonaa euroa (1 187,7).

Q2:n vertailukelpoinen liiketulos oli 47,9 miljoonaa euroa (37,5). Liiketulos oli 39,9 miljoonaa euroa (89,1). Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon osalta vertailukelpoinen liiketulos oli 51,8 miljoonaa euroa (28,5). Liiketulos oli 45,9 miljoonaa euroa (79,1).

Yksikkötuotot olivat kuitenkin laskussa ja toisen neljänneksen osalta yksikkötuotto (RASK) laski 4,2 prosenttia vertailukaudesta ja yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 3,0 prosenttia vertailukaudesta. Alkuvuonna yksikkötuotto (RASK) taas laski 3,9 prosenttia vertailukaudesta. Yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 2,4 prosenttia vertailukaudesta.

 Yksikkökustannus (CASK) laski 5,0 prosenttia ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 9,9 prosenttia vertailukaudesta.
 Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,50). Puolivuotiskaudella yksikkökustannus (CASK) laski 5,4 prosenttia ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 7,3 prosenttia vertailukaudesta.

 Matkustajakäyttöaste laski toisen neljänneksen aikana 1,2 prosenttiyksikköä 82,5 prosenttiin. Ensimmäinen neljännes mukaanlukien käyttöaste nousi 0,1 prosenttiyksikköä 82,7 prosenttiin.

"Kapasiteettimme kasvoi kutakuinkin odotustemme mukaisesti lähes kaksinkertaista vauhtia markkinakasvuun verrattuna. Asiakastyytyväisyyttä mittaava nettosuositteluindeksimme nousi 50:een (Q2 2017: 47). Finnairilaiset ansaitsevatkin kiitoksen hienosta työstä nopean kasvun aikana", jatkoi Vauramo.

"Saavutettu tulosparannus kertoo, että olemme onnistuneet kasvustrategiamme toteutuksessa. Kysyntä kasvoi varsin hyvin kapasiteetin nousun mukaisesti kaikilla liikenne-alueilla, ja matkustajakäyttöasteemme oli hyvä. Matkustajien määrä nousi etenkin Aasian-liikenteessä. Venäjällä järjestetty jalkapallon FIFA World Cup näkyi kesäkuussa sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan reiteillä. Toukokuussa ja kesäkuussa teimme kuukausikohtaiset matkustajaennätykset. Myös matkapalvelujen liikevaihto kehittyi hyvin, kun taas lisämyynti ja rahti kasvoivat odotuksiamme hitaammin".

"Matkustajiemme ja henkilöstömme turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, kun tähtäämme alan parhaaseen palveluun, laatuun ja asiakas- ja henkilöstökokemukseen. Toimintamme kehitys jatkuu, jotta olemme jatkossakin kilpailukykyisiä Aasian ja Euroopan välisen lentoliikenteen markkinakasvussa", päätti Vauramo.


Kilpailu kiristyy ja polttoaineen hinta nousussa

Finnairin päivitetyn näkemyksen mukaan kansainvälinen lentoliikenne kasvaa edelleen vuoden 2018 toisella puoliskolla. Finnair odottaa sen myötä kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisillä reiteillä, kun nykyiset ja uudet toimijat lisäävät kapasiteettia.

Finnair_planesFinnair arvioi, että sen kapasiteetti kasvaa yli 15 prosenttia vuonna 2018. Matkustajamäärän odotetaan kasvavan jokseenkin saman verran kuin kapasiteetin, kun taas liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin.

Lentopetrolin hinnan tuntuva nousu vaikuttaa Finnairin tulokseen etenkin toisella vuosipuoliskolla. Finnair arvioi, että sen vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2018 on suunnilleen edellisvuoden tasolla (2017: 170,4 miljoonaa euroa), jos polttoaineen hinta ja valuuttakurssit säilyvät nykytasollaan eikä markkinaympäristössä tapahdu merkittäviä muutoksia.