Finnairin tulos kääntyi voitolliseksi

Finnair_tail_upFinnairin vuoden 2012 tulos oli pitkästä aikaa positiivinen. Kovien kustannussäästöjen sekä Aasian strategian toimivuuden ansiosta kehitys on sangen poikkeuksellista. Useimmat suuret perinteiset lentoyhtiöt ovat pahoissa vaikeuksissa eikä konkursseiltakaan ole säästytty. Finnairilla on edessään suuret investoinnit, joten yksi positiivinen vuosi ei vielä vie kovin pitkälle.

"Finnairin koko vuosi 2012 ja sen viimeinen vuosineljännes sujuivat ilahduttavasti. Onnistuimme kääntämään koko vuoden tuloksen voitolliseksi, ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007," sanoo toimitusjohtaja Mika Vehviläinen.

Koko vuoden toiminnallinen tulos oli 44,9 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia 2 449,4 miljoonaan euroon. Myynti- ja markkinointitoimet tuottivat tulosta ja yksikkötuotto parani ennätykselliset 7,7 prosenttia.

vehvilainennet_cargotec"Kuluttajat ovat entistä useammin valinneet Finnairin, mikä on ilahduttavaa, sillä olemme viimeisen parin vuoden aikana panostaneet merkittävästi asiakaskokemuksen ja operatiivisen laadun parantamiseen " uskoo Vehviläinen.

"Viime vuosina vuoden viimeinen neljännes on kausivaihteluiden vuoksi jäänyt tappiolliseksi, mutta toiminnallinen tulos oli nyt 6,3 miljoonaa euroa voitollinen. Tämä osoittaa, että rakennemuutos- ja säästöohjelma tuottaa tulosta. Ohjelma on edennyt alkuperäistä aikataulua rivakammin, ja vuoden lopussa Finnair saavutti jo 100 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt."

Yksikkökustannus ilman polttoainetta laski 3,6 prosenttia vuonna 2012, kun kapasiteetti kasvoi samanaikaisesti 3,5 prosenttia ja polttoainekulut kasvoivat viidenneksellä.

"Voitollinen tulos on hieno saavutus, joka on vaatinut kovaa työtä.  Kiitokset tuloksesta kuuluvat koko Finnair-tiimille", sanoo Mika Vehviläinen.

 "Hyvä työ ja tulokset näkyvät myös siinä, että yhtiön hallitus ehdottaa jaettavaksi 0,10 euron osinkoa osaketta kohden ja että henkilöstörahastoon ehdotetaan siirrettäväksi 4,8 miljoonaa euroa."

 Vuonna 2011 aloitetun 140 miljoonan euron rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelman loppuun vieminen ja lokakuussa 2012 julkaistun 60 miljoonan euron lisäsäästöohjelman toteuttaminen edellyttävät kuitenkin vielä runsaasti työtä ja vaikeitakin muutoksia.

Vehviläisen mukaan "Finnairin toimintaa voidaan vielä tehostaa. Viime vuonna toteutetut kumppanuudet antavat osaltaan mahdollisuuden kehittää prosesseja sekä ajatella joitakin toimintojamme ja rakenteitamme uudelleen. Tavoitteena on, että kyseenalaistamme vanhat toimintamallit ja mietimme avoimesti, miten voimme eri keinoin parantaa tuottavuutta."

 "Henkilöstökulujen osalta olemme vielä kilpailijoita kalliimpia, ja tämä ongelma on ratkaistava. Tarkoituksena on löytää yhdessä henkilöstöryhmien kanssa ratkaisut monimutkaisten palkka- ja palkkiorakenteiden yksinkertaistamiseksi. Tällaisten uudistusten toteuttaminen ei ole koskaan helppoa, mutta toivon ja uskon, että yhdessä asioista keskustellen ja vaihtoehtoja pohtien tässäkin asiassa on mahdollista saavuttaa molempien osapuolten kannalta kelvollinen ratkaisu."

 "Lisäsäästöt ovat aivan välttämättömiä Finnairille: tavoitteena on kestävä kannattavuus, jotta Finnair pystyy investoimaan kilpailukykyisen tulevaisuuden kannalta elintärkeisiin uusiin Airbus 350-koneisiin. Finnair jatkaa siis määrätietoisesti työtä kannattavuutensa parantamiseksi."

 Vuosi 2013 on Finnairin 90-vuotisjuhlavuosi, ja se antaa yhtiölle hyvän pohjan tehdä meneillään olevasta vuodesta käänteentekevä. Finnair on etenemässä kohti tavoitettaan kaksinkertaistaa Aasian liikenteen tuotot vuoteen 2020 mennessä.

Kesällä 2013 avautuvat Xianin ja Hanoin reitit nostavat Finnairin Aasian-kohteiden määrän kolmeentoista. Vuoden 2013 toiminnallisen tuloksen odotetaan olevan voitollinen.

"Vuosi 2012 jää osaltani viimeiseksi täydeksi Finnair-vuodeksi. Omasta puolestani kiitän lämpimästi niin asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme kuin henkilöstöämme. Olen Finnair-vuosieni aikana oppinut, kuinka merkityksellinen yhtiö Finnair meille kaikille on, ja sillä tulee aina olemaan paikka sydämessäni", kiittelee Vehviläinen.

 Markkinaympäristö

Globaalissa lentoliikenteessä on meneillään rakennemuutos, jolle on tyypillistä markkinoiden vapautuminen, lisääntyvä kilpailu, ylikapasiteetti, konsolidoituminen, liittoumat sekä erikoistuminen. Alan tiukka kilpailutilanne näkyi vuonna 2012 useiden eurooppalaisten lentoyhtiöiden mittavina kustannussäästö- ja rakennemuutosohjelmina sekä konkursseina.

Kapasiteetin kasvu markkinoilla on selvästi aikaisempaa hallitumpaa, ja erilaiset kumppanuusjärjestelyt ovat lisääntyneet etenkin kansainvälisessä kaukoliikenteessä. Finnairin tavoitteena on hyödyntää murroksen mahdollisuudet ja vahvistaa asemaansa Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä sekä Euroopassa.

 Lentoyhtiöiden suurin yksittäinen kustannustekijä on lentopetroli, joka muodostaa Finnairin kuluista jo yli neljänneksen. Polttoaineen hinta oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelleen korkea, mikä luo merkittäviä kustannuspaineita lentoyhtiöille. Toisaalta korkea hintataso myös tervehdyttänyt toimialaa, kun taloudellisesti heikoimmat kilpailijat ovat poistuneet markkinoilta.

 Euroopan heikosta taloustilanteesta huolimatta matkustajaliikenne Euroopassa kasvoi edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä, mikä yhdessä lentoyhtiöiden maltillisten kapasiteettilisäysten kanssa johti koneiden parantuneisiin käyttöasteisiin.

Myös Aasian ja Euroopan välinen liikenne kasvoi vahvan kysynnän ansiosta. Euroopan epävarmat talousnäkymät ja Aasian kasvun hidastuminen lisäävät kuitenkin näkymien epävarmuutta.

 Maailmantalouden heikko kehitys painoi rahtikysyntää Aasian ja Euroopan välisessä rahtiliikenteessä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Rahdin yksikkötuottoihin kohdistuu edelleen paineita euroalueen tuontikysynnän laskun ja lehtorahtiliikenteen ylikapasiteetin vuoksi.

Rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelman eteneminen 

Finnairin elokuussa 2011 aloittaman rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelman toteutus jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ohjelman tavoitteena on alentaa Finnairin kuluja pysyvästi 140 miljoonalla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä, ja toteutettujen toimien ansiosta Finnair saavutti vuoden 2012 loppuun mennessä 100 miljoonan euron kumulatiiviset, vuotuiset säästöt.

Samanaikaisesti Finnair on pystynyt muuttamaan merkittävän osan kiinteistä kustannuksista tuotantovolyymien mukaisesti vaihtuviksi muuttuviksi kustannuksiksi. Säästötoimenpiteet näkyivät myös lentoliikenteen yksikkökustannusten laskuna vuoden viimeisellä neljänneksellä. 

Säästöohjelma on edennyt kokonaisuutena hyvin, ja Finnair uskoo sen toteutuvan täysimääräisesti tavoiteaikataulussa. Laivasto-, myynti- ja jakelu- sekä catering-kulujen osalta alkuperäiset tavoitteet on jo ylitetty, mutta etenkin henkilöstö- ja huoltokustannuskategorioissa säästöjen eteneminen on ollut alkuperäisiä tavoitteita hitaampaa.

Vuonna 2012 saavutetusta kustannustason alentumisesta huolimatta Finnair on edelleen kaukana sille asetetusta pitkän aikavälin tuottotavoitteesta eli kuuden prosentin liikevoittomarginaalista. Lisäksi korkea polttoaineen hinta, kiristyvä kilpailu ja tulevien vuosien merkittävät laivastoinvestoinnit edellyttävät kannattavuuden selvää parantamista.

Tämän vuoksi Finnair julkisti lokakuun lopussa uuden kustannussäästöohjelman, jonka tavoitteena on laskea kustannustasoa pysyvästi vielä 60 miljoonalla vuoden 2014 loppuun mennessä.

Uusi säästöohjelma täydentää aiempaa 140 miljoonan euron ohjelmaa, ja se keskittyy ennen kaikkea Finnairin eri yksiköiden toimintojen ja prosessien tehostamiseen, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla vastaisivat Finnairin tuleviin tarpeisiin.

Yhtiö analysoikin tarkasti, mitä asioita jatkossa voidaan tehdä tehokkaammin ja miten eri toimintoja pitää sopeuttaa virtaviivaistettuun organisaatioon. Tuottavuuden lisääminen merkitsee myös palkkarakenteiden avointa tarkastelua alan nykykäytäntöjen mukaisesti.


Taloudellinen kehitys loka–joulukuussa 2012

Finnairin liikevaihto kasvoi pääasiassa matkustajaliikenteen kysynnän kasvun ansiosta loka–joulukuussa 6,1 prosenttia vuoden 2011 vertailujaksosta ja oli 612,9 miljoonaa euroa (577,4).

 Rakennemuutos- ja kustannussäästöohjelman eteneminen näkyi katsauskauden toiminnallisissa kuluissa. Toiminnalliset kulut ilman polttoainekuluja laskivat 3,5 prosenttia vertailukaudesta, kun kapasiteetti kasvoi samanaikaisesti 3,8 prosenttia.

Polttoainekulut suojaukset ja päästökaupasta aiheutuvat kulut mukaan lukien nousivat 12,8 prosenttia 165,2 miljoonaan euroon (146,4), kun taas henkilöstökulut laskivat rakennemuutoksen yhteydessä toteutettujen henkilöstövähennysten vuoksi 14,8 prosenttia 100,4 miljoonaan euroon (117,8).

Polttoainekulujen nousun vuoksi euromääräiset toiminnalliset kulut nousivat vertailukaudesta 0,4 prosenttia 615,7 miljoonaan euroon (613,4). Yhtiön toiminnallinen liiketulos eli liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutosta nousi voitolliseksi 6,3 miljoonaan euroon (-31,6).

 Finnairin tuloslaskelmaan sisältyy katsauskauden aikana tapahtunut mutta myöhemmin erääntyvien johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutos. Kyseessä on IFRS:n mukainen realisoimaton arvostustulos, jolla ei ole rahavirtavaikutusta ja jota ei lasketa mukaan toiminnalliseen liiketulokseen.

Johdannaisten käyvän arvon ja lentokaluston huoltovarausten valuuttamääräisen arvon muutos oli 0,0 miljoonaa euroa (4,6). Kertaluonteiset erät olivat -4,5 miljoonaa euroa (-3,1). Liiketulos nousi voitolliseksi ja oli 2,7 miljoonaa euroa (-30,1). Loka–joulukuun tulos ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa (-38,2) ja tulos verojen jälkeen 1,2 miljoonaa euroa (-32,6).

 Lentoliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä (RASK) nousi 4,8 prosenttia vertailukaudesta 6,37 eurosenttiin (6,09). Yksikkökustannus tarjotulta henkilökilometriltä (CASK) laski polttoaineen hinnan noususta huolimatta 2,9 prosenttia 6,54 eurosenttiin (6,74). Yksikkökustannus ilman polttoainetta (CASK excl. fuel) laski 8,6 prosenttia 4,47 eurosenttiin (4,89).

 Vuoden 2013 näkymät

Euroopan epävarmat talousnäkymät, heikentynyt kuluttajakysyntä ja Aasian hidastuva kasvu lisäävät lentoliikenteen tulevan kehityksen epävarmuutta. Polttoainekustannusten odotetaan pysyvän korkeana myös vuonna 2013, ja lentoliikenteen kysynnän kasvavan maltillisesti.

 Finnair arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2013. Lentoliikenteen yksikkökustannusten ilman polttoainetta (CASK, excl. fuel) odotetaan laskevan vuodesta 2012. Finnair arvioi toiminnallisen tuloksen olevan voitollinen vuonna 2013.