Harrasteilmailun turvallisuuspuutteet halutaan kuntoon - Vastaa Trafin kyselyyn

sysma_poliisiHarrasteilmailun kuolemantapausten määrä on ollut kahden viime vuoden aikana poikkeuksellisen suuri, vaikka viime vuosina on tehty monia toimenpiteitä harrasteilmailun turvallisuuden parantamiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi aloittaakin laaja-alaisen kartoitustyön harrasteilmailun riskeistä.

Kartoitustyön aikana kuullaan laajasti ilmailun sidosryhmiä. Kartoitus kattaa kaikki harrasteilmailun lajit sekä yksityislentäjän lupakirjalla tapahtuvan yleisilmailun. Kartoitus valmistuu ja luovutetaan Liikenne- ja viestintäministerille syyskuun loppuun mennessä.

Kartoituksen taustalla on edellisen Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkusen huhtikuussa 2014 esittämä pyyntö Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille tekemään laaja-alaisen kartoituksen harrasteilmailun riskeistä.

Viimeisten lähes kymmenen vuoden aikana lento-onnettomuuksissa on Suomessa menehtynyt 55 ihmistä. Virkkunen esitti pyyntönsä pian Jämijärven hyppykoneturman jälkeen.

trafi_logoTrafi toivoo ilmailijoiden ja sidosryhmien apua parantamaan harrasteilmailun turvallisuutta ja pyytää näkemyksiä ja kokemuksia kartoituksen käyttöön.

Kyselyssä tiedustellaan vastaajalta harrasteilmailun keskeisimpiä riskejä, ja millä toimenpiteillä harrasteilmailun turvallisuutta voitaisiin parantaa. Kyselyyn pyydetään vastaamaan viimeistään 31. heinäkuuta 2014 mennessä.

Kaikki vastausaineisto käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan kokonaisuutena. Kartoituksen tulokset julkistetaan syksyllä. Niiden pohjalta jatketaan keskustelua harrasteilmailun hyväksyttävästä turvallisuustasosta sekä lyhyen ja keskipitkän aikavälin turvallisuutta parantavista toimenpiteistä.

Trafi_Pekka_Henttu_1Kartoituksen toteutuksesta vastaavassa työryhmässä on mukana edustus myös Suomen ilmailuliitosta ja Suomen moottorilentäjäliitosta.

Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu ja koko kartoitusryhmä toivottavat turvallista ilmailukesää.

Liity vastaajien joukkoon: Trafin harrasteilmailun riskikartoituksen sidosryhmäkysely

Lue myös:

Artikkeli: Uudet nuotit siviili-ilmailun onnettomuuden varalle