Rutiinien hiomisesta ja koulutuksen tehostamisesta lääkkeet harrasteilmailun turvallisuuteen

fk9utsjokinet_lapinpoliisiToukokuussa 2013 työnsä aloittanut konkreettisia toimia harrasteilmailun turvallisuuden parantamiseksi Trafin johdolla pohtinut työryhmä on jättänyt loppuraporttinsa. Suurimmat ongelmat kiteytyvät siihen, että lentoon lähdetään liian heppoisin perustein, sakkauksen lainalaisuuksia ei tunneta eikä konetta osata oikaista sakkaustapauksessa.

Viime vuosi oli harrasteilmailijoille synkkä. Harraste- ja yleisilmailun onnettomuuksia tapahtui vuonna 2013 yhteensä 10 ja vakavia vaaratilanteita 41. Onnettomuuksissa menehtyi yhteensä 7 henkilöä.

Lääkkeiksi ongelmiin työryhmä ehdottaa koulutusmateriaalin laadunvarmistusta, tiedottamisen lisäämistä sekä kertauskoulutusvaatimusten tarkennuksia ja lisäyksiä. Lisäksi kaikille lennonopettajille ehdotetaan tehtäväksi uusintatarkastuslento, jotta heidän osaamisestaan ja vastuustaan asennekasvattajina voidaan varmistua.

Toimijoiden auditiointia ehdotetaan laajennettavaksi perusteellisen kuntokartoituksen suuntaan.


Kehityskohteet hiottu ja vastuutettu konkreettisiksi tehtäviksi

Havaittujen epäkohtien työstämistä varten asiat on konkretisoitu ja vastuutettu ns. työkorttien alle järkevänkokoisiksi kokonaisuuksiksi. Kehitysalueita on luokiteltu useampia mm. koulutuksen tehostamisesta rutiinien parantamiseen ja lennon valmisteluun.

Niin ikään sääolosuhteiden tuomiin haasteisiin sekä sakkauksen tunnistamiseen ja sen hallintaan liittyviä kehitystarpeita löytyi useita.

Työryhmä listasi myös avoimia, harrasteilmailun turvallisuuteen vaikuttavia asioita, jotka vaativat vielä taustatyötä korjaavien toimenpiteiden hahmottamiseksi.

Ryhmän tekemät ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi rajoittuvat säädösmuutosten osalta ultralentäjiä koskeviin säädöksiin, mutta ryhmän löydökset sinänsä soveltuvat kaiken harrasteilmailun turvallisuuden parantamiseen.


Työryhmän taustaa

Toukokuussa 2013 työnsä aloittaneen ryhmän toimeksiantona oli tuoda esille konkreettisia toimia harrasteilmailun turvallisuuden parantamiseksi ja samalla löytää vastuutahot eri turvallisuustoimien toteuttajille. Liikenteenturvallisuusvirasto Trafin lisäksi ryhmään kuuluivat Onnettomuustutkintakeskus, Suomen Ilmailuliitto ja Suomen Moottorilentäjien Liitto.

Lisäksi Trafi kartoitti harrasteilmailijoiden omia näkemyksiä turvallisuuden parantamisesta verkkokyselyllä kesällä 2013.

Työryhmän loppuraportti on luettavissa Trafin nettisivuilta

Lue myös: