Helsinki-Vantaan strateginen merkitys viivästyttää päätöstä meluhakemuksesta

Finavia_sign_1Finavian hakemus Helsinki-Vantaan lentoaseman meluun liittyvistä toimintarajoituksista on yhä käsittelyssä. Trafi on joutunut pyytämään asiassa useita lisäselvityksiä käsittelyn aikana esiin tulleiden uusien näkökulmien vuoksi. Helsinki-Vantaan operaatioiden rajoittamisella olisi merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia.

 Nyt lausunnot pyydetään vielä erikseen alueen kunnilta, sillä prosessin edetessä maankäytön merkitys pitkäaikaisen melunhallinnan näkökulmasta on kasvanut entisestään. Trafi pyytää myös Finaviaa täydentämään hakemustaan.

”Jotta melunhallintapäätös on riittävä myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen, on varmistettava, että myös maankäytön suunnittelussa otetaan lentomelu huomioon ja lentomelualueiden ympärille varataan riittävät puskurivyöhykkeet”, korostaa erityisasiantuntija Outi Ampuja.

Kunnilta pyydettyihin lisäselvityksiin on annettu aikaa 4 kuukautta. Trafin tavoitteena on saada päätös tehtyä kesän 2014 aikana. Trafi tiedottaa asiasta heti, kun päätös on tehty.


Tasapainoinen lähestymistapa

Trafin mukaan lentorajoitusten tasapainoisen lähestymistavan mukainen arviointi on tehokkain keino meluhaittojen vähentämiseksi

EFHK_Talvi_1Kunnilta pyydetyn uuden selvityksen lisäksi Trafi tulee myös toistamaan ja tarkentamaan lisäselvityspyyntönsä Finavialle. Trafille tähän mennessä toimitetut laskelmat on tehty lähinnä ympäristölainsäädännön perusteella. Trafissa tehtävään päätökseen tarvitaan ns. tasapainoisen lähestymistavan mukaiset laskelmat lentoliikenteen melusta.

”Meidän on noudatettava kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn puitteissa sovittuja menetelmiä. Tätä edellyttävät kansainväliset sopimukset, EU:n lentomelunhallintadirektiivi ja ilmailulaki”, toteaa ylijohtaja Pekka Henttu.

Trafi_Pekka_Henttu_1Suomea velvoittava kansainvälinen ilmailulainsäädäntö vaatii, että mahdollisten lentorajoitusten tulee perustua tasapainoisen lähestymistavan mukaiseen analyysiin. Tasapainoinen lähestymistapa on menetelmä, jonka avulla valitaan lentokonemelun vähentämisen, liikenteen ohjauksen ja maankäytön suunnittelun näkökulmasta kustannustehokkaimmat keinot hallita meluhaittoja.

”Lentoliikenteen meluhaittojen hallinta on monisyinen kokonaisuus, jossa paras lopputulos saavutetaan hyvällä toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Helsinki-Vantaan mahdollisella lentoliikenteen rajoittamisella olisi merkittäviä vaikutuksia koko Suomen elinkeinoelämälle pitkällä aikavälillä”, summaa Henttu.

Finnairin johtajan Ville Ihon mukaan mahdolliset yöaikaiset rajoitukset ovat vaaran paikka.

"Lentojen kysyntään vaikuttaa aikataulut, jotka puolestaan vaikuttavat koneiden käyttöasteisiin ja käytettävyyteen. Voi käydä huonosti jos Helsingissä supistetaan aikatauluikkunaa”, totesi Iho esityksessään Suomen ilmailualan ja -teollisuuden seminaarissa Vantaalla kesällä 2013.


Melurajoitteita ympäristölupaan

Finavia on hakenut Trafilta päätöstä, jolla rajoitettaisiin eräiden suihkukoneiden pääsyä Helsinki-Vantaan lentoasemalle yöaikaan klo 0.30–5.30. Hakemuksesta järjestettiin julkinen kuuleminen ja siihen sai esittää mielipiteitä 26.10.2012 asti.

EFHK_melualue_vuonna_2025Finavian ennusteen mukaan vuoden 2025 paikkeilla Helsinki-Vantaalla olisi noin 920 operaatiota vuorokaudessa. Yöaikaisia kello 22-07 välillä operaatioita olisi noin 80.

Finavian Trafille jättämä meluhakemus liittyy kiinteästi yhtiön ympäristölupahakemukseen, jonka valituskäsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Trafi tekee päätöksensä meluun liittyvistä toimintarajoituksista ilmailulain pohjalta.

Lue myös:
Artikkeli: Suomen saavutettavuus on elinehto