Ilmailuliitto siirtyy takaisin kahteen vuosittaiseen liittokokoukseen - alalajiliitot eivät saaneet kannatusta

ilmailuliittoSuomen Ilmailuliiton ylimääräinen liittokokous järjestettiin lauantaina Suomen Ilmailumuseolla. Esityslistalla oli sääntömuutos sekä ehdotus liiton strategiaksi vuoteen 2020 asti. Hallituksen sääntömuutoesitys meni läpi pienillä muutoksilla. Myös strategiatyöryhmän esitys hyväksyttiin. Kokous keräsi paikkalle viitisenkymmentä osanottajaa.

Kokous järjestettiin, koska liiton kokous viime maaliskuussa velvoitti järjestämään ylimääräisen kokouksen. Päätöksen mukaan hallituksen piti nimetä työryhmä valmistelemaan sääntömuutosehdotusta, joka mahdollistaa lajitoimikuntien korvaamisen lajikohtaisilla alaliitoilla.

Aivan tällaista esitystä hallitus ei ylimääräiselle kokoukselle nyt tuonut, koska sen tulkinnan mukaan nykysäännötkin mahdollistavat lajiliittojen kuulumisen Ilmailuliittoon. Tarvetta muutokselle ei siis nähty.

Tämä luonnollisesti herätti keskustelua ja laskuvarjourheilijoiden ponsiesityksen, mutta lopulta hallituksen kanta jäi voimaan. Sääntömuutosesityksen suurin muutos olikin lopulta siirtyminen takaisin kahden vuosittaisen liittokokouksen järjestelmään.

Siitä luovuttiin 90-luvulla, koska kevätkokouksen osallistujamäärät jäivät vaatimattomiksi. Nyt palataan jälleen takaisin syys- ja kevätkokouksiin. Koska muu toiminta pyörii kalenterivuoden mukaisesti, yksi kokous on osoittautunut hankalaksi.

Liittokokouksiin voi osallistua edustajana vastaisuudessa vain liiton jäsen. Lisäksi viilattiin käytännön syistä useita kohtia, joihin kahden kokouksen käytäntöön palaaminen vaikuttaa.

Hallitus esitti muutosehdotuksessaan myös sitä, että kokousedustajien valtakirjat tulisi toimittaa viisi arkipäivää ennen kokousta toimistolle. Tavoitteena oli nopeuttaa kokousedustajien kirjaamista ääntenlaskussa tarvittavaan laskentataulukkoon tekemällä se ennakkoon. Kerhojen edustajilla on niin monta ääntä kuin yhdistyksessä on yli 14-vuotiaita liiton jäsentä.

Esitys valtakirjojen etukäteistoimittamisesta ei kuitenkaan innostanut kokousväkeä. Siitä luovuttiinkin, mutta muuten sääntömuutosesitys hyväksyttiin.

Kokous käsitteli myös Ilmailuliiton strategiaa, jota käytiin läpi työryhmän esityksen pohjalta. Se linjaa painopistealueiksi viestinnän, turvallisuuden ja ympäristön, edunvalvonnan, urheilu- ja harrastusilmailun sekä palvelut. T.T.

Strategiatyöryhmän laaja, noin 70-sivuinen tausta-aineisto on luettavissa internetissä: ilmailu.fi