Ilmailun VHF-radiolaitteiden kanavavälimuutoksen toteuttamiselle annettu lisäaika päättyy 31.12.2027

COM_radiollmailun puheradiolaitteiden kanavavälimuutoksen toteuttamiseen on aikaa enää reilut neljä vuotta, sillä vuonna 2017 hyväksytty kymmenen vuoden siirtymäaika päättyy 31. joulukuuta 2027. Kanavavälimuutoksella on vaikutuksia myös liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämiin radiolupiin.

Euroopan komissio hyväksyi Suomen osalta 27. heinäkuuta 2017 kymmenen vuoden siirtymäajan ilmailun radiolaitemuutoksen. Täytäntöönpanoasetuksen ja siihen liittyvän siirtymäajan täyttymisen mukaan VHF-taajuusalueella (30–300 MHz) toimivia ilmailun radiolaitteita pitää pystyä käyttämään 8,33 kHz:n kanavavälillä.

Kaikkien ilmailun taajuuskaistaa 117,975–137 MHz käyttävien puheradiolaitteiden on siis oltava 8,33 kHz:n kanavaväliin kykeneviä viimeistään 31. joulukuuta 2027.

Kanavavälimuutoksella on vaikutuksia Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämiin radiolupiin. Traficom uusii radioluvat vuoden 2027 aikana lupakohtaisen päättymispäivän mukaisesti, jolloin luvissa olevat kanavanleveydet, lupaehdot ja muu asiaan liittyvä sisältö muutetaan vastaamaan voimassaolevaa määräystä kanavanleveydestä.

Vaatimuksesta saavat poiketa ainoastaan Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1079/2012 artiklan 2 kohdissa 4–5 mainitut radiot, joita on tarkoitus käyttää ainoastaan sellaisella taajuudella, jonka edellytetään edelleen käyttävän 25 kHz:n kanavaväliä.

Tällaisia vaatimuksen poikkeuksia ovat radiot, joita käytetään vain taajuuksilla: hätätaajuus (121,500 MHz), etsintä- ja pelastustoiminnassa käytettävä lisätaajuus (123,100 MHz), VHF-datalinkin (VDL) taajuudet (136,725 MHz, 136,775 MHz, 136,825 MHz, 136,875 MHz, 136,925 MHz ja 136,975 MHz), ilma-alusten viestintä- ja raportointijärjestelmän (ACARS) taajuudet (131,525 MHz, 131,725 MHz ja 131,825 MHz) ja 25 kHz:n kanavavälillä toimivan kantoaallonsiirrosmenetelmän (Climax) taajuudet.

Jos siirtymäaikana ilma-alukseen asennetaan uusi radiolaite tai laite päivitetään, laitteessa tulee olla käyttövalmius 8,33 kHz:n kanavaväliin. Vikaantuneen 25 kHz:n laitteen voi korvata samanlaisella laitteella siirtymäaikana.

Suomen lennonvarmistuspalvelun tarjoajan Fintraffic ANS:n siirtyessä käyttämään 8,33 kHz:n kanavaväliä lennonvarmistuspalvelun käytössä olevilla taajuuksilla, otetaan 8,33 kHz:n kanavaväli käyttöön myös muissa Suomessa käytettävissä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1079/2012 edellyttämissä ilmailuradioissa.

Lue myös: