Jämijärven onnettomuuskoneen siipituki oli murtunut

comair8_2_harrikoskinen_flyfinlandOnnettomuustutkintakeskuksen teknisen tutkinnan perusteella on käynyt ilmi, että Jämijärvellä pääsiäisenä pudonneen laskuvarjohyppääjiä kuljettaneen lentokoneen oikean siiven tuki katkesi ilmassa hallitsemattoman lentoliikkeen aikana.

Jämijärven lentopaikalla oli 21. huhtikuuta 2014 meneillään laskuvarjohyppytapahtuma. Mukana oli potkuriturbiinimoottorilla varustettu experimental-rakenteinen ja 10 hyppääjää kuljettava Aerocomp Comp Air 8 -hyppykone.

Kone syöksyi maahan kesken hyppylennon vieden mukanaan kahdeksan ihmistä. Ohjaaja ja kaksi hyppääjää ehtivät pelastautua laskuvarjoilla ennen koneen syöksymistä maahan jonkin matkaa Jämijärven kiitotien 15-33 länsipuolelle.

compair1_otkesErillistutkimuksissa Comp Air -lentokoneen alumiinisesta siiven tukirakenteesta (ns. streeva) löytyi sen alapäästä metallin väsymiseen perustunut murtuma. Vasen siipituki näkyy otsikkokuvassa vinona tankona koneen alarungon ja siiven välillä.

Tarkastelun perusteella murtuma oli ollut siipituessa jo jonkin aikaa ennen onnettomuuslentoa. Tätä teknistä vikaa ei kuitenkaan pystynyt havaitsemaan normaalin huollon ja tarkastusten yhteydessä.

Komposiittirakenteisen Comp Airin vasen siipi tuhoutui muun koneen tavoin putoamisen jälkeisessä palossa, eikä sitä voitu tutkia. Oikea streeva, josta tutkijat murtuman havaitsivat, säästyi tulipalon vaikutuksilta koska se oli törmäyksessä painunut maan sisään.

Ilmassa irronnut siiven oikean runkoliitoksen yläpuolinen pitkänomainen muotosuoja löydettiin maastosta noin 500 metrin päässä hylystä. Sen reikien muodonmuutoksista pystyttiin päättelemään siiven taittuneen alaspäin.

 Siipituen murtuminen on vain yksi onnettomuuteen johtaneista tekijöistä. Rakenne petti hallitsemattoman lentoliikkeen aikana. Vasta koko tutkinnan valmistuttua voidaan arvioida, mikä merkitys murtumalla oli koko onnettomuudelle.

compair2_otkesOnnettomuuteen vaikutti myös muita tekijöitä, joiden analysointi on edelleen kesken. Tarkasteltavana ovat muun muassa aerodynamiikka, lentokoneen rakenne ja inhimilliset tekijät.

Myös koneen kuormaukseen ja painopisteeseen liittyviä laskelmia tehdään yhä. Se on jo selvinnyt, että koneessa ei ollut ylikuormaa.

Onnettomuustutkintakeskus on turvallisuustutkintalain mukaisesti ilmoittanut siipituen murtumasta Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi). Asianomaiselle viranomaiselle on tehtävä ilmoitus, jos turvallisuustutkinnan aikana havaitaan vikoja tai puutteita, jotka viranomaisen on uusien onnettomuuksien estämiseksi kiireellisesti korjattava.

Havaitusta murtumasta on ilmoitettu myös lentokoneen rakennussarjan valmistusvaltion Yhdysvaltain turvallisuustutkintaviranomaiselle. Vastaavanlaisia rakennussarjoista koottuja lentokoneita käytetään hyppytoiminnassa muun muassa Etelä-Amerikassa.

Lopullisesti onnettomuuden tutkinnan arvioidaan valmistuvan tammi-helmikuussa 2015.

Lue myös: