Kansallisen avaruustilannekeskuksen perustamishanke etenee - lakiluonnos lausunnoille

Aalto_1_kuva_1Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi Ilmatieteen laitoksesta annetun lain ja Puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta. Muutoksilla mahdollistettaisiin avaruustilannekeskuksen perustaminen Suomeen olemassa olevien toimintojen yhteyteen.

Suomessa ei tällä hetkellä ole viranomaistahoa, joka koordinoidusti havainnoi ja seuraa avaruuden ja avaruustoiminnan häiriö- ja vaaratilanteita. Kansallinen avaruustilannekeskus tuottaisi ja jakaisi avaruustilannetietoisuutta (Space Situational Awareness, SSA) Puolustusvoimille, muille viranomaisille ja huoltovarmuuden kannalta kriittisille yrityksille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille.

Avaruustilannekeskus tuottaisi avaruustilannekuvaa yhteistyössä Suomen kansanvälisten kumppanimaiden kanssa ja tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten avaruusvalvonnasta vastaavien organisaatioiden kanssa.

Tavoitteena on perustaa avaruustilannekeskuksen toiminnot eri toimipisteisiin hajautettuna. Siviilijohtokeskus perustettaisiin Ilmatieteen laitoksen ja sotilasjohtokeskus Puolustusvoimien yhteyteen. Lisäksi Maanmittauslaitoksen hallinnoimia lähiavaruuden havainnointijärjestelmiä hyödynnettäisiin keskuksen tarvitseman avaruustilannetiedon tuottamisessa.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että Ilmatieteen laitokselle lisättäisiin tehtäväksi avaruustilannekuvapalvelujen tuottaminen. Puolustusvoimille lisättäisiin tehtäväksi hankkia, tuottaa ja jakaa tietoa avaruustilannekuvasta. Samalla säädettäisiin salassa pidettävän tiedon vaihtamisesta avaruustilannekeskuksen toimintaan osallistuvien viranomaisten välillä. 

Maanmittauslaitoksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen lisättäisiin Maanmittauslaitokselle tehtäväksi Suomen kansallisen avaruustilanteen havainnointi.

Suomi on nykyisin jo mukana EU SSTkumppanuuden (European Union Space Surveillance and Tracking) kautta sekä Euroopan Unionin että Euroopan Avaruusjärjestön avaruustilannetietoisuuteen liittyvissä komiteoissa ja yhteistyössä.

Loppuvuodesta 2019 Suomen Ilmavoimat allerkirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan avaruustilannekuvayhteistyöstä  Yhdysvaltain US SPACECOM:n kanssa, joka on alan johtavia toimijoita.

Puolustusvoimissa Ilmavoimat vastaa sotilaallisen avaruustilannekuvan (RSP) muodostamisesta ja Puolustusvoimien operaatiopäällikkö avaruussuorituskykyjen kehittämisestä. Ilmavoimien tuottama avaruustilannekuva täydentää Puolustusvoimien yhteistä tilannekuvaa ja sen perusteella saadaan tietoa muun muassa avaruusesineiden sijainnista ja liikkeistä.

 
Rahoituksesta riippuen Suomen avaruustilannekeskuksen perustaminen voisi alkaa vuonna 2025

Avaruustilannekeskuksen perustaminen edellyttää rahoitusta. Mikäli hallitus esittää avaruustilannekeskukselle rahoitusta syksyn 2024 budjettiriihessä ja eduskunta sen ja lakimuutokset hyväksyy, muutokset tulevat voimaan ja keskuksen perustaminen voidaan aloittaa vuoden 2025 alussa.

Keskuksen uuden määrärahan tarve vuosina 2024–2027 olisi yhteensä 5 135 000 euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 2022 ohjausryhmän selvittämään, miten kansallista avaruustilannekuvatoimintaa tulisi kehittää. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 3. toukokuuta 2023 ohjausryhmän yksimielisen loppuraportin, jossa suositeltiin kansallisen avaruustilannekeskuksen perustamista. Ohjausryhmässä oli useiden ministeriöiden edustajia.

Nyt toukokuussa 2024 annetun lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 30. kesäkuuta 2024. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lue myös: