Kauppakamari tahtoo Malmin lentokentän asuntokäyttöön - siirtäisi lentäjät Pyhtäälle

Malmi_viistokuva_yleis2015_1Helsingin seudun kauppakamari peräänkuuluttaa Malmin lentokentän ottamista asuntokäyttöön. Kauppakamarin mukaan Helsingin seudun väestö kasvaa vuosittain noin 19 000 hengellä, ja uusille asuntoalueille on seudulla suuri tarve. Lentäjät se siirtäisi Pyhtäälle tuoreen lentokenttähankkeen perässä.

"Malmin lentokenttäalueen kaavoitus ei saa hidastua eduskunnan käsiteltävänä olevan kansalaisaloitteen vuoksi. Alue tarvitaan uutta asuntotuotantoa varten", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä tiedotteessaan.

Asuntotuotannon voimistaminen on ensiarvoisen tärkeää yritysten työvoiman saannin turvaamisen kannalta. Helsingin seudun väestö kasvaa nyt noin 19 000 hengellä vuosittain. Uusille asuntoalueille on seudulla suuri tarve. Helsingin vastikään hyväksytyssä uudessa yleiskaavassa Malmin lentokenttäalue on suurimpia uuden asuntotuotannon mahdollisuuksia.

Malmi_terminaali_1"Alueelle voidaan rakentaa 25 000 asukkaan ja 2000 – 4000 työpaikan uusi hieno kaupunginosa, keskelle jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Tätä mahdollisuutta ei saa jättää nyt käyttämättä", jatkaa Perälä.

Kauppakamari huomauttaa, että valtio ja Helsingin seudun kunnat allekirjoittivat sopimuksen suurten infrahankkeiden tukemiseksi elokuussa 2014.  Asuntotuotanto Malmin lentokentälle oli yksi sopimuksen kohdista.

"Maan pääkaupungissa täytyy voida luottaa siihen, että valtion kanssa tehdyt sopimukset pitävät. Lähestyvät kunnallisvaalit eivät saa vaarantaa valtion luotettavuutta sopimuskumppanina", korostaa Perälä.


Kauppakamari turvaisi kuitenkin yleisilmailun tarpeita

"Kun Malmin lentokenttäalue otetaan asuntokäyttöön, on yleisilmailun tarpeet turvattava muilla ratkaisuilla. Siihen uusi Pyhtään lentokenttähanke tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden", toteaa Perälä.

Pyhtään hankkeella Perälä viittaa Paradox Marinen hankkeeseen rakentaa Pyhtäälle kilometrin mittainen kiitotie yleisilmailun tarpeisiin. Alueelle tulisi suunnitelmien mukaan myös erilaista yritystoimintaa palveleva useiden toimijoiden keskittymä.

Lue myös: