Kim Jäämerestä prikaatikenraali itsenäisyyspäivänä

Ilmavoimat_Prikaatinkenraali_Kim_JaameriTasavallan presidentti on ylentänyt eversti Kim Jäämeren prikaatikenraaliksi 6. joulukuuta 2013 lukien. Jäämeri aloittaa Ilmavoimien komentajana huhtikuussa 2014.

Marraskuussa 2013 valtioneuvosto esitti ja tasavallan presidentti vahvisti Kim Jäämeren ylennyksen kenraaliksi sekä määräyksen Ilmavoimien komentajaksi huhtikuusta 2014 lähtien. Itsenäisyyspäivänä 6.12.2013 tasavallan presidentti on ylentänyt eversti Kim Jäämeren prikaatikenraaliksi.

Jäämeri aloittaa Ilmavoimien komentajana 1. huhtikuuta 2014 Ilmavoimien nykyisen komentajan kenraalimajuri Lauri Purasen jäädessä eläkkeelle. Jäämeri on nimitetty kenraalin virkaan 1. tammikuuta 2014 lukien viiden vuoden määräajaksi. Jäämerestä tulee Ilmavoimien kolmastoista komentaja.

Prikaatikenraali Kim Erkki Akseli Jäämeri (s.1964) on palvellut heinäkuusta 2012 Ilmavoimien operaatiopäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut Satakunnan Lennoston komentajana ja laivueen komentajana, Maanpuolustuskurssien johtajana, pääesikunnassa osastoesiupseerina, apulaisosastopäällikkönä, vanhempana osastoesiupseerina ja sektorijohtajana sekä EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan sotilasavustajana Brysselissä.

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Jäämeri suoritti vuonna 1999. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ranskassa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2006.

Lue myös: