Lentoliikenteen päästökauppalain muutos yhdenmukaistaa sääntelyn EU:n kanssa

LeijonavaakunaLentoliikenteen päästökauppalaki muuttuu 1. maaliskuuta. Muutoksella yhdenmukaistetaan sääntely EU:n lainsäädännön kanssa. Merkittävin muutos nykylakiin on se, että päästökauppa rajataan väliaikaisesti vuoden 2016 loppuun saakka Euroopan talousalueen ETA:n sisäiseen liikenteeseen.

Väliaikaisella soveltamisalan muutoksella pyritään tukemaan kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestö ICAO:ssa käytäviä neuvotteluja kansainvälisestä päästövähennysmekanismista, joka on tarkoitus hyväksyä ICAO:n seuraavassa yleiskokouksessa syksyllä 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston huhtikuussa 2014 voimaan tullut asetus muutti lentoliikenteen päästökaupan soveltamisalaa väliaikaisesti ns. "stop the clock" -päätöksellä. Sen mukaan vuoden 2016 loppuun saakka Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliset lennot on poistettu päästökaupan piiristä. Vuoden 2016 loppuun saakka päästökauppa koskee siten ainoastaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden välisiä lentoja.

Suomessa tällä hetkellä voimassa oleva laki koskee EU:n jäsenvaltioista lähteviä tai sinne toisesta EU-jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta saapuvia lentoja.

Euroopan talousalueeseen kuuluvat EU:n jäsenmaat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella lykättiin myös vuonna 2013 aiheutuneiden päästöjen raportointia ja päästöoikeuksien palauttamista koskevia velvoitteita. Näitä velvoitteita koskevat lain säännökset muutetaan linjaan asetuksen kanssa. Lakia muutetaan sen valitusmenettelyä koskevien säännösten osalta.

Tasavallan presidentti vahvisti lain 23. tammikuuta ja se tulee voimaan 1. maaliskuuta 2015.

Päivitys 23.1.2015: lisätty tieto lain vahvistamisesta.

 Lue myös: