Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo kehittää pienlentotoiminnan edellytyksiä pääkaupunkiseudun läheisyyteen

Cessnat_MalmillaLiikenne- ja viestintäministeriö kertoo jatkavansa pienlentotoiminnan edellytysten kehittämistä yhteistyössä toimialan kanssa. Ministeriön mukaan pääkaupunkiseudun läheisyydessä tarvitaan jatkossakin lentopaikkoja yleisilmailua ja uusia pienilmailun liiketoimintamalleja varten.

Ministeriön tavoitteena on erityisesti, että sääntely mahdollistaa uusien ilmailua hyödyntävien palvelujen kehittämisen. Ministeriön mukaan uudenlaisen ilmailun tulisi kytkeytyä saumattomasti osaksi muita liikennemuotoja ja niitä palvelevaa infrastruktuuria sekä maankäyttöä.

Malmi_traffic_1LVM:n lausunnon mukaan kehittyvä drone-ilmailu ja älykäs liikenne tarvitsevat lentopaikkoja ja -palveluja. Pienkoneilmailusta tai mahdollisesta kiitotiestä ei lausunnossa mainita.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti tiistai-iltapäivänä 13. maaliskuuta, että Lex Malmi -kansalaisaloite hylätään. Samalla valiokunta ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

LVM toteaa suomalainen lainsäädännön olevan drone-toiminnan osalta maailman sallivinta. Tulossa oleva eurooppalainen sääntely tosin tuo tilanteeseen lisärajoitteitta.

Lue myös: