Lentokenttäavustusten kolmas hakukierros käynnistyy - haettavana kaksi miljoonaa euroa

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää lentokenttäavustusten kolmannen haun vuonna 2018. Eduskunta hyväksyi vuoden 2018 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä kahden miljoonan euron lisärahoituksen lentokenttäavustuksia varten.

Kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Avustusmääräraha on tarkoitettu ammatillisen yleisilmailun toimintaedellytysten tukemiseen. Määrärahaa  voidaan  käyttää  valtionavustuksen  maksamiseen  Finavia  Oyj:n  lentoasemaverkoston  ulkopuolisten lentoasemien toiminta-ja investointimenoihin.

Avustushakemusten arvioinnissa painotetaan ammatillisen yleisilmailutoiminnan toimintaedellytyksien turvaamista  ja  kehittämistä  Suomessa.

LVM:n  mukaan harkinnassa otetaan erityisesti huomioon eduskunnan 4. huhtikuuta 2018 antama lausuma, jossa edellytetään valtioneuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Tukea voidaan hakea  lentoasema- ja lentopaikkakohtaisesti eli niitä  otetaan vastaan vain  yksi  hakemus lentoasemaa ja lentopaikkaa kohden Hakemukset tulee toimittaa määräaikana 19. syyskuuta 2018 kello 16.15 mennessä Liikenne ja viestintäministeriön kirjaamoon.

Lue myös: