Valtion lentopaikka-avustukset Lappeenrannan ja Seinäjoen lentoasemille - viisi jäi ilman tukea

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt 1,15 miljoonaa euroa valtionavustusta  lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Avustukset myönnettiin Lappeenrannan ja Seinäjoen lentoasemille. Hakijoita oli kaikkiaan seitsemän.

Valtion talousarvioon on vuodeksi 2018 varattu 1,15 miljoonaa euroa harkinnanvaraista tukea lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Tukirahat jaettiin harkinnavaraisesti ja painotuksessa korostettiin reittiliikenteen merkitystä sekä liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjä suunnitelmia reittiliikenteen ja toiminnan kehittämiseksi.

LVM myönsi sen perusteella valtionavustusta miljoona euroa Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle ja 150 000 euroa Seinäjoen lentoasema Oy:lle.

EFLP_terminaaliLappeenrannan tukihakemusta puolsi arviointikriteereiden mukaisesti mm. vuoden 2018 aikana käynnistynyt reittiliikenne. Sen lisäksi LVM toteaa päätöksessään, että Lappeenrannan lentoasema toimii myös eräänlaisena pilottihankkeena, kuinka lentoasematoimintaa ja reittiliikennettä voidaan kustannustehokkaasti harjoittaa Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolella

Miljoonan euron avustuksesta  499 719  euroa  kohdistuu lentoaseman taloudellisen toiminnan kustannuksiin ja 500 281 euroa ei-taloudellisen toiminnan kustannuksiin. LVM valvoo määrärahan käyttöä ja Lappeenrannan Lentoasema Oy:n on tätä varten toimitettava ministeriölle tilitys avustuksen käytöstä tarpeellisine selvityksineen 30.4.2019 mennessä.

EFSI_kylttiSeinäjoen tukihakemusta puolsi lentoasemalla käynnissä oleva pilottihanke,  joka  perustuu  ”on  demand” -toimintaperiaatteella  toimivalle lentoasemakonseptille. Tavoitteena on erittäin kustannustehokas toimintamalli lentoasematoiminnan harjoittamiselle Finavian  lentoasemaverkoston ulkopuolella.

Liiketoimintasuunnitelman mukaan lentoasemalle pyritään houkuttelemaan lomaliikennettä ja myös kevyen reittiliikenteen mahdollisuuksia kartoitetaan.

Seinäjoen Lentoasema Oy:lle myönnettiin 150 000 euron suuruinen valtionavustus kohdistuu kokonaisuudessaan lentoaseman ei-taloudellisen toiminnan kustannuksiin.Liikenne-ja viestintäministeriö valvoo määrärahan käyttöä ja Seinäjoen lentoasema Oy:n on tätä varten toimitettava ministeriölle tilitys avustuksen käytöstä  tarpeellisine  selvityksineen  30.4.2019 mennessä.

 

Viisi hakijaa jäi ilman tukea

Määrärahojen jakoperusteet huomioiden liikenne-ja viestintäministeriö on päättänyt olla myöntämättä tukea viidelle hakijalle.

LVM-tunnus_suomi_vaaka_rgb_LOGOIlman tukea jäivät Mikkelin kaupunki (Mikkelin lentoasema), Malmin lentokenttäyhdistys ry (Helsinki-Malmin lentokenttä), Redstone Aero Oy (Pyhtään lentokenttä), LSK Business Park Oy (Kauhavan lentokenttä) ja Hyvinkään ilmailukerho ry (Hyvinkään lentokenttä).

Malmin lentokenttäyhdistys ry haki valtionavustusta Helsinki-Malmin lentokentän  toimintamenoihin  ajalle  1.1.2018-31.12.2019.  Avustusta  haettiin  lentokentän  taloudellisen  toiminnan kustannuksiin 174 500  euroa  per vuosi ja ei-taloudellisen toiminnan kustannuksiin 119 500 euroa per vuosi, eli yhteensä 294000 euroa per vuosi.

Malmi_terminaali_1LSK Business Park Oy haki Kauhavan  lentokentän  taloudellisen  toiminnan kustannuksiin  216 500  euroa  ja  ei-taloudellisen  toiminnan  kustannuksiin 37500 euroa, eli yhteensä 254 000 euroa.

Redstone Aero Oy haki liikenne-ja viestintäministeriöltä valtionavustusta vuodelle 2018 Pyhtään lentokentän investointikustannuksiin. Haetun valtionavustuksen suuruus oli yhteensä 2 200 000 euroa.

Mikkelin  kaupunki  hakee  avustusta  investointikustannuksiin  516 800 euroa  ja  ei-taloudellisen  toiminnan  kustannuksiin  138 935,37  euroa,  eli avustusta haetaan yhteensä 655 735,37 euroa.

Hyvinkään ilmailukerho ry haki  80 000 euroa Hyvinkään lentopaikan investointikustannuksiin.


Tukisäännöt muuttuivat vuonna 2017

Asiaan liittyvä EU-lainsäädäntö muuttui vuonna 2017. Muutoksen myötä pienten lentoasemien toimintatuki ja investointituki kuuluvat ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niistä ei enää tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle, jos ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset ehdot täyttyvät.

 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista toimintatukea lentoaseman taloudelliseen  toimintaan  ei  saa  myöntää, mikäli lentoaseman vuotuinen matkustajamäärä ylittää 200 000 matkustajaa.

Lue myös: