Työryhmä: Nykyinen palvelutaso säilyisi rajatummalla lentoasemaverkostolla

Helsinki_Airport_terminalLentoliikennestrategiaa valmistelevan työryhmän mukaan nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää myös entistä rajatummalla lentoasemaverkostolla. Lentoyhtiöiden odotetaan tarjoavan jatkossa entistä tiheämpiä vuorovälejä harvennetulle verkostolle. Työryhmä siirtyy seuraavaksi vaikutusarviointien tekemiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön syksyllä 2012 käynnistämän lentoliikennestrategian työryhmä on antanut väliraporttinsa 17. joulukuuta. Työn tulos on ennen kaikkea tilannekatsaus tähän mennessä tehdystä työstä ja raportissa keskitytään erityisesti lentoasemaverkkoon ja lentoliikenteen palvelutasoon.

Väliraportin mukaan nykyisen, ja jopa paremman, palvelutason turvaaminen voi olla mahdollista myös nykyistä rajatumman lentoasemaverkon puitteissa. Työryhmän mukaan isommiksi kokonaisuuksiksi kootut matkustajavirrat houkuttelevat lentoyhtiöitä tarjoamaan tiheämpiä vuorovälejä tai sopivampia aikatauluja.

Helsinki-Vantaan lentoasema on Aasian ja Euroopan välisessä lentoliikenteessä noussut yhdeksi suurimmista mannertenvälisten lentojen solmukohdista. Kilpailu kansainvälisen lentoliikenteen siirtomatkustajista on kuitenkin kiristymässä mm. Pietari-Pulkovon lentoaseman avattua uuden terminaalin.

Valtioneuvoston elokuussa 2013 tekemä päätös Finavian pääomittamisesta 200 miljoonalla eurolla onkin tärkeä, jotta Helsinki-Vantaan lentoasemalla voidaan käynnistää mittavat kehittämis- ja laajennusinvestoinnit Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Vaikutusarviointi käynnistyy

Lentoliikennestrategian valmistelu jatkuu vaikutusarvion laadinnalla. Vaikutusarviossa olisi tarkoitus arvioida erilaisten lentoasemaverkkovaihtoehtojen vaikutuksia alueelliseen saavutettavuuteen.

Vaikutusarviot valmistuvat niin, että mahdollisia poliittisia linjauksia lentoasemaverkostosta on mahdollista tehdä hallituksen kevään kehysriihessä.

Vuoden 2014 aikana jatketaan lentoasemaverkon ja palvelutason lisäksi myös strategian muiden teemakokonaisuuksien, kuten lennonvarmistus-, turvallisuus-, ympäristö- ja koulutusasioiden käsittelyä niin, että nämä teemat ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset esitetään vasta loppuraportissa.