LVM:n avustukset lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon haettavana - tarjolla 1,15 miljoonaa euroa

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti haettavaksi Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien avustukset  toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2018. Käyttöön on varattu 1,15 miljoonaan euron määräraha, joka on harkinnanvarainen avustus.

Asiaan liittyvä EU-lainsäädäntö muuttui vuonna 2017. Muutoksen myötä pienten lentoasemien toimintatuki ja investointituki kuuluvat ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niistä ei enää tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle, jos ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset ehdot täyttyvät.

Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista toimintatukea lentoaseman taloudelliseen  toimintaan  ei  saa  myöntää, mikäli lentoaseman vuotuinen matkustajamäärä ylittää 200 000 matkustajaa.

Investointituen soveltamisen osalta vastaavat rajat ovat ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan yli 3 miljoonaa matkustajaa tai vuotuisen rahtiliikenteen osalta yli 200 000 tonnia rahtia. Investointitukea ei lähtökohtaisesti  saa  myöntää  lentoasemalle, joka  sijaitsee  enintään  100 kilometrin päässä olemassa olevasta lentoasemasta

Mikäli tarjolla olevaa avustusta hakee useampi hakija eivätkä määrärahat riitä avustuksen myöntämiseen kaikille hakijoille, myönnetään avustus saapuneiden  hakemusten  mukaisesti
ensisijaisesti niille  lentoasemille, joilta  kulkee  säännöllistä  reittiliikennettä tai joiden
tavoitteena on säännöllisen reittiliikenteen avaaminen tai joiden tukeminen on   liikennepoliittisesti muutoin erityisesti   perusteltavissa.  Hakemuksia arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös lentoaseman liiketoimintasuunnitelma.

Vuoden 2016 osalta tukea hakivat Lappeenrannan, Seinäjoen, Mikkelin ja Malmin lentokentät

Avustusta haetaan kirjallisesti liikenne- ja viestintäministeriöltä ja hakemukset liitteineen tulee toimittaa  5. helmikuuta 2018 kello 16.15 mennessä.

Lue myös: