Metsäpalokaudesta muodostui rauhallinen - tähystyslentojen määrä jäi alle keskiarvon

Palolento_OHCAMVaihtelevat sääolosuhteet vaikuttivat metsäpalolentojen ja maastopalojen määriin niitä vähentävästi. Säännölliset metsäpalojen tähystyslennot käynnistyivät lentokaudella 2023 huhtikuussa Varsinais-Suomen alueella. Toukokuussa lennot laajenivat jo lähes kaikille Oulun eteläpuolisille maakunnille.

Metsäpalojen tähystystehtävät jäivät vaihtelevien säiden seurauksena vähäiseksi. Pelastustoimen tilaston (PRONTO) mukaan myös pelastuslaitoksien maastopalotehtävien lukumäärä jäi alle pidemmän välin keskiarvon.

SAR_cessna_1Myös tähystyslentomäärä jäi reilusti alle pidemmän välin vuosittaisen keskiarvon, joka on ollut noin 600. Vuoden 2023 tähystyslentokauden aikana suoritettiin kaikkiaan 446 lentoa.

Maastopalotehtäviä on vuoden kuluvan aikana kirjattu 2498 kappaletta, joista pelkästään kesäkuussa 1214 kappaletta. Kesäkuun aikana suoritettiinkin eniten lentoja eli 334 kappaletta, jolloin ilmasta havaittiin 83 paloa. Vuoden 2023 suurin maastopalo tapahtui Myrskylässä, joka oli pinta-alaltaan 37 hehtaaria.

Palolennot_2023Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Toiminnalla pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Lentoja tehdään 22 reitillä säännöllisesti ja riskiperusteisesti huhti-syyskuun välisenä aikana. Lennot toteuttaa yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.

Sisäministeriö myönsi kuluvalle vuodelle 1,2 milj. euroa määrärahaa tähystyslentotoimintaan ja siitä käytettiin noin puolet.

Lue myös: