Patrian siviililentokoulutus siirtyy Tampere-Pirkkalaan vuonna 2017

Patria_tails_2Patria on sopinut Patria Pilot Training -lentokoulun sijoittamisesta Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Uuden sijaintipaikan löytämiseksi kartoitettiin useita lentoasemia ja neuvotteluja käytiin useamman osapuolen. Pirkkalaan päädyttiin, koska nähtiin sijainnin, tominnan ja kustannusten kannalta parhaana vaihtoehtona.

Patrialle olivat erityisen tärkeitä lentokentän toiminnan jatkuvuuden turvaaminen pitkällä aikavälillä sekä se, että sieltä operoi useita toimijoita. Pirkkalaan rakennetaan uusi koulutuskeskus, joka aloittaa toimintansa toukokuussa 2017, mihin saakka Helsingin Kaupunki ja Finavia ovat omalta osaltaan sitoutuneet mahdollistamaan Patrian toiminnan jatkumisen Malmin lentokentällä.

Finavia ei ole vielä tehnyt päätöstä millaista palvelua se tarjoaa Malmin lentoasemalla vielä vuonna 2017.

Patria_Tecnam_1Siirtyminen liittyy valtion päätökseen vetäytyä Helsinki-Malmin lentoasemalta. Alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön. Aluetta on kaavailtu asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa.

Pirkkalaan rakennettavan uuden koulutuskeskuksen tiloista tulee Patrian käyttöön noin 40 %. Toisena toimijana kiinteistössä on Tampereen seudun ammattiopisto, joka sijoittaa sinne lentokoneasentajien koulutuksen kokonaisuudessaan.

Jatkossa Pirkkalassa annetaan myös sekä lentoasemahuoltajan että turvallisuusalan koulutusta. Koulutuskeskus tarjoaa erinomaiset edellytykset lentokoulutustoiminnan jatkamiselle ja laajentamiselle sekä ilmailualan koulutuksen eri toimijoiden väliselle yhteistyölle.

”Toteutettava yhteistyömalli parantaa merkittävästi kaikkien osapuolten toimintaedellytyksiä ja luo kasvun mahdollisuuksia sekä kotimaisen että kansainvälisen koulutustarjonnan osalta”, toteaa Patrian yrityssuunnittelu- ja markkinointijohtaja Jukka Holkeri.

Patria Pilot Training on kouluttanut satoja kotimaisia ja myös lukuisia ulkomaisia oppilaita liikennelentäjiksi perustamisvuodestaan 1998 lähtien.

Patria_halli_EFHFPatrialla on laaja koulutusohjelmatarjonta, joka sisältää muun muassa lentoyhtiöille suunnatun Multi-Crew Pilot Licence (MPL) -ohjelman. Oppilaitoksella on käytössään huippumoderni lentokoulutuskalusto. Lentokoulussa toimii 20 henkilöä.

   Lue myös: