Pirkanmaan liitto vastustaa Suomen aluelennonjohdon siirtämistä

EFES_2 Pirkanmaan maakuntahallitus vastustaa Suomen aluelennonjohdon siirtämistä Tampereelta Helsinki-Vantaalle. Maakuntahallituksen mukaan Finavian toiminta olisi alueellistamispolitiikan vastaista. Siirron sijaan ehdotetaan koulutustoiminnan keskittämistä Tampereelle.

Pirkanmaan maakuntahallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, alueellistamisen koordinaatioryhmälle ja Finavia Oyj:lle, että Finavia selvittää aluelennonjohtotoiminnan kehittämisen mahdollisuudet Pirkanmaalla ottaen samalla huomioon alueellistamispolitiikan ja tulevan lentoliikennestrategian edellyttämät perusteet.

Maakuntahallitus painottaa, että Finavia Oyj:n suunnittelema Suomen aluelennonjohdon siirtäminen Tampereelta Helsinki-Vantaalle ei ole nyt ajankohdallisesti perusteltua, kun parhaillaan on menossa vuoden 2014 loppuun kestävä Suomen lentoliikennestrategian tekeminen. Finavian ei tulisi tässä tilanteessa tehdä kauaskantoisia päätöksiä.

Finavian suunnitelma ei tue hallituksen alueellistamispolitiikan mukaista toimintaa

Aluelennonjohdon toiminnan ja siihen liittyvän koulutuksen vahvistamista Tampereella on maakuntahallituksen mukaan syytä selvittää ja kytkeä toiminta tiiviisti Pirkanmaan turvallisuusklusteriin sekä kehitteillä olevaan älyliikenteen osaamiskeskittymään.

EFES_1Tampereen Aitovuoren toimitilat on suunniteltu ja rakennettu lennonjohdolle turvallisiksi. Poikkeustilanteiden turvallisuusriskit ovat pienemmät, kun toimintaa on sekä Tampereella että Helsinki-Vantaalla. Saadun tiedon mukaan Finavian siirtosuunnitelmassa ei ole tehty riskikartoitusta.

Helsinki-Vantaalla sijaitsevien tilojen arvioidaan maakunhahallituksen lausunnossa olevan kalliimpia kuin Tampereella ja niitä on luultavasti helpompi vuokrata edelleen sekä tarvittaessa ottaa muuhun laajenevan Helsinki-Vantaan lentoaseman käyttöön.

Tampereella toimiva henkilöstö on motivoitunutta työhönsä ja he haluavat jatkaa työtään lähellä asuinympäristöään Tampereella.

 

Hallitus linjasi alueellistamispolitiikan jatkoa vuonna 2012

Suomen hallitus jatkaa pääkaupunkiseudulla olevien ja uusien yksikköjen ja toimintojen alueellistamista silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti perusteltua.

Vuonna 2011 valtiovarainministeriö julkisti työryhmän laatiman loppuraportin muiden kuin virastomuodossa hoidettavien valtion toimintojen alueellistamismahdollisuuksista. Loppuraportti sisälsi 17 organisaatiota, joista yksi oli Finavia Oyj.

Työryhmä ei tehnyt ko. organisaatioiden alueellistamisesta esitystä.

 

Koulutustoiminta Tampereen seudulle

Finavian omistaman lennonjohtajien peruskoulutusta antavan Avia Collagen, joka toimii ulkopuolisissa tiloissa Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä, vuokrasopimus päättyy vuonna 2014.

Lennonjohtokoulutusta sekä koulutuksen myymistä ulkomaille on mahdollisuus kehittää Tampereella. Opiston sijoittaminen uusiin ja edullisempiin tiloihin Tampereen Aitovuoreen tulisi selvittää. Lisäksi lennonjohtajien englanninkielinen kielitaitotarkastusjärjestelmä voitaisiin keskittää Tampereelle.

Tampereen Aitovuoressa sijaitsevalla Suomen lentopelastuskeskuksella on ammattitaitoa ja infraa lentopelastusjohtajakoulutuksen laajentamiselle kansainväliseksi koulutukseksi. Tämä olisi alan asiantuntijoiden mukaan ainutlaatuista Euroopassa. Lisäksi lentopelastuskeskus on aloittamassa koulutusyhteistyötä Tampereella sijaitsevan Poliisiammattikorkeakoulun kanssa.

Maakuntahallituksen mukaan Pirkanmaa on profiloitunut turvallisuuden osaajana ja turvallisuusklusterin kehittäjänä julkisen ja yksityisen turvallisuustoiminnan yhteistyössä. Lennonvarmistus on osa tätä kokonaisturvallisuuden osaamista.

 

Lue myös:
Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?

Finavia aloittaa yt-neuvottelut - aluelennonjohto halutaan Helsinki-Vantaalle