Finavia yhdistää lennonneuvonta- ja operaattoripalveluitaan

ATC_HKTWRFinavia Oyj:n suunnitelmat lennonvarmistusliiketoimintaan kuuluvien lennonneuvonta- ja operaattoripalveluiden toimintatapojen uudistamisesta etenevät. Yhtiö on päättänyt 1. heinäkuuta 2013 loppuneiden yt-neuvotteluiden perusteella virtaviivaistaa lennonjohdon tukipalveluiden tuottamista. Työpaikkojen vähennykset pyritään toteuttamaan eläkejärjestelyin. Työnantajan ilmoitus johti ulosmarssin Tampereella.

Päätöksen mukaisesti osa Tampereen Aitovuoressa sijaitsevan aluelennonjohdon operaattoritehtävistä yhdistetään Vantaan lennonneuvontayksikköön, jossa toimintaa järjestellään uudelleen muun muassa toimenkuva- ja työaikajärjestelyillä.

Osana toimintatapojen uudistamista operaattori- ja lennonneuvontatoiminnoista vähennetään enintään 17 henkilötyövuotta. Irtisanomisten määrä jäänee tätä vähäisemmäksi, sillä vähennykset pyritään toteuttamaan muun muassa eläkejärjestelyiden avulla. Lisäksi Finavian tavoitteena on tarjota mahdollisten irtisanomisten kohteena oleville henkilöille muita tehtäviä yrityksen sisältä, jos siihen on mahdollisuus.

Finavian Tampereen aluelennonjohdon operaattorit marssivat ulos Aitovuoren työpaikaltaan maanantaina iltapäivällä heti työnantajan ilmoituksen jälkeen.

”Irtisanomiset ovat aina valitettavia, mutta voimme olla tyytyväisiä, että työntekijöiden ehdottamalla ratkaisulla irtisanottavien määrää pystyttiin vähentämään. Toimintatapojen muuttaminen ja tehostaminen on välttämätöntä, jotta pärjäisimme muuttuvassa eurooppalaisessa kilpailutilanteessa ja kääntäisimme Suomen lennonvarmistusliiketoiminnan taloudellisesti kestävälle pohjalle”, sanoo lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja Raine Luojus Finavia Oyj:stä.