Presidentti valtuutti kahdenvälisten lentoliikennesopimusten allekirjoittamisen Bahrainin ja Mauritiuksen kanssa

LeijonavaakunaTasavallan presidentti valtuutti suurlähettiläät  ja heidän sijaisensa allekirjoittamaan kahdenväliset lentoliikennesopimukset Suomen ja Bahrainin sekä Suomen ja Mauritiuksen välillä.

Molemmat sopimukset ovat luonteeltaan tavanomaisia kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia, joissa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksissa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia.

Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta.

Sopimus on Suomen mallisopimuksen mukainen. Mukana sopimusten artikloissa on määritettynä mm. liikennöintivaihtoehdot sekä mahdollisesti rajoitettava kapasiteetti.

Sopimuksen mukaan osapuolilla on oikeus nimetä toiselle osapuolelle yksi tai useampi lentoyhtiö hoitamaan sovittua liikennettä. Vaatimuksena on se, että lentoyhtiöiden tulee olla sijoittanut oman valtion alueelle ja sillä on oltava liikennelupa. Myös viranomaisvalvonnan tulee sopimuksen mukaan olla tehokasta.

Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Lue myös: