Prikaatikenraali Sampo Eskelinen Ilmavoimien komentajaksi kesäkuun alussa

Sampo_Eskelinen_IlmavoimatValtioneuvosto on yleisistunnossaan 9. helmikuuta päättänyt esittää tasavallan presidentille kenraalin virkojen täyttämisiä sekä tehtävään määräämisiä. Ilmavoimien komentajaksi nousee kesäkuun alussa prikaatikenraali Sampo Eskelinen. Nykyinen komentaja kenraalimajuri Kim Jäämeri siirtyy puolustusvoimien strategiapäälliköksi. Eversti Jari Mikkonen aloittaa Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikkönä 1. elokuuta 2017

Prikaatikenraali Sampo Eskelinen (s. 1964, otsikkokuvassa everstinä) aloittaa Ilmavoimien komentajana 1. kesäkuuta alkaen. Hän on palvellut pääesikunnan suunnittelupäällikkönä vuodesta 2016 lähtien.

Aiemmin Eskelinen on toiminut muun muassa Ilmavoimien esikunnan toimialapäällikkönä, Satakunnan lennoston komentajana, Ilmavoimien operaatiopäällikkönä ja osastopäällikkönä pääesikunnassa. Hänet ylennettiin prikaatikenraaliksi vuonna 2015.

kimjaameri_2_ilmavoimatNykyinen Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Kim Jäämeri (s. 1964, kuvassa oikealla) siirtyy puolustusvoimien strategiapäälliköksi samaten kesäkuun alusta. Hän on toiminut komentajana vuodesta 2014 lähtien.

Sitä ennen Jäämeri on toiminut muun muassa EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan sotilasavustajana Brysselissä, apulaisosastopäällikkönä pääesikunnassa, maanpuolustuskurssien johtajana ja Ilmavoimien operaatiopäällikkönä. Hänet ylennettiin kenraalimajuriksi vuonna 2014.

Eversti Pasi Jokinen (s. 1967) siirtyy pääesikunnan valmiuspäälliköksi 1. elokuuta 2017 alkaen. Hän on palvellut Ilmavoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2015 lähtien. Jokinen määrätään samalla kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2017-31.5.2022.

Sitä ennen Jokinen on toiminut muun muassa laivueen komentajana Satakunnan lennostossa, sektorijohtajana ja osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa sekä Ilmavoimien teknillisen koulun johtajana. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2012.

Eversti_Jari_MikkonenEversti Jari Mikkonen (s. 1967, vasemmalla) aloittaa Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikkönä 1.8.2017. Hän on palvellut vuodesta 2015 lähtien Karjalan lennoston komentajana. Mikkonen määrätään  kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2017-30.6.2022

Aiemmin Mikkonen on toiminut muun muassa laivueen komentajana Karjalan lennostossa, Ilmavoimien operaatiopäällikkönä, osastoesiupseerina pääesikunnassa ja osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2011.

Maavoimien komentajana elokuun alussa aloittaa kenraalimajuri Petri Hulkko (s. 1961) . Hän on toiminut tammikuusta 2017 alkaen Maavoimien esikunnan esikuntapäällikkönä.

Sitä ennen Hulkko on palvellut muun muassa Itäisen maanpuolustusalueen apulaisosastopäällikkönä, Utin jääkärirykmentin komentajana, puolustusministeriön sotilasasiantuntijana sekä Maavoimien operaatiopäällikkönä. Hänet ylennettiin kenraalimajuriksi vuonna 2016. T.T.