Rajavartiolaitoksen ensimmäinen modernisoitu Dornier -valvontalentokone operatiiviseen käyttöön

Raja_Dornier_over_HEL Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivue vastaanotti ensimmäisen kahdesta modernisoitavasta Dornier 228-212 -valvontalentokoneesta huhtikuun alussa Tanskassa. Nyt miehistöjen koulutusvaiheen jälkeen Turun tukikohdasta käsin operoitavalla valvontakoneella aloitetaan normaali operatiivinen lentotoiminta.

Rajavartiolaitokselle vuonna 1995 hankituista Dornier-valvontalentokoneista uudistettiin modernisointiprojektin yhteydessä ohjaamo ja osa valvontajärjestelmistä.

Raja_Dornier_uusi_ohjaamoOhjaamouudistuksen myötä lentokoneet vastaavat Euroopan laajuisesti uusimpia ja tulevaisuudessa odotettavissa olevia lentotoiminnan viranomaismääräyksiä. Valvontajärjestelmien päivityksellä laitteistojen tehoja lisättiin vastaamaan nykypäivän tarpeita (Kuvassa oikealla uudistettu ohjaamo).

Modernisoinnin yhteydessä koneen lennonvalvontajärjestelmät uusittiin käytännössä kokonaan. Koneeseen asennettiin nykyaikaiset EFIS ja FMS -laitteistot. Vanhasta ohjaamosta on käytännössä muuttunut kaikki muu paitsi moottorinvalvontamittarit.

Uutena kykynä mukaan tuli mahdollisuus lentää nykyaikaisia satelliittipohjaisia lähestymismenetelmiä. Dornerit voivat jatkossa lentää RNP APCH -lähestymisiä ns. LPV minimiin saakka.

Raja_dornier_ohjaamo_1Se vastaa tarkkuusmittarilähestymismenetelmien ILS CAT I miniä eli ratkaisukorkeus on noin 200 jalkaa.

Toinen kahdesta modernisoitavista koneista vastaanotetaan ja lennetään Suomeen heinäkuussa (Kuvasssa vasemmalla näkyy Dornier-koneen aiempi ohjaamokonfiguraatio).

Päivitetty kommunikaatiovarustus mahdollistaa yhteydenpidon ilmailu-, meri- ja sotilastaajuuksilla, viranomaisradioverkossa sekä satelliittien välityksellä kaikissa tilanteissa.

Kokonaisuutena koneiden toimintavarmuus paranee vanhojen vaikeasti huollettavien ja vikaherkkien laitteiden uudistamisen myötä.

doriner_rajavartiolaitosSamassa yhteydessä otettiin käyttöön tieokonetabletteihin perustuva EFB-järjestelmä, jonka avulla voidaan luopua paperikarttojen ja -manuaalien käytöstä. Satelliittipohjaisella WiFi-yhteydellä koneen ohjaamosta ja kabiinista voidaan olla myös internetyhteydessä lennon aikana.

Koneiden valvontajärjestelmät uudistettiin perusteellisesti vuosina 2009–2012. Tämän jälkeen käytössä olevaan Sama MSS 6000 valvontajärjestelmään on tehty pienimuotoisempia lisäyksiä ja päivityksiä.

Raja_Dornier_in_1Nyt koneiden modernisoinnin yhteydessä kaikki valvontajärjestelmän tietokoneet ja niiden käyttöjärjestelmät uusittiin vastaamaan nykypäivän standardeja sekä lisääntynyttä tehontarvetta. Varsinaiset, oheisessa arkistokuvassa näkyvät käyttökonsolit eivät ole muuttuneet.

Koneiden modernisointiprojekti toteutettiin Tanskassa ruotsalaisen Bromma Air Maintenance AB:n toimesta. Samaan aikaan tehdyn valvontalaitteiden päivityksen toteutti alkuperäinen laitetoimittaja ruotsalainen ST Airborne Systems AB.

Dornier-valvontalentokoneiden päätehtäviä ovat meri- ja maarajojen valvonta, merialueiden ympäristönvalvonta sekä meripelastus. Päivittäisten valvontalentojen lisäksi koneilla suoritetaan virka-aputehtäviä muille valvonta- ja pelastusviranomaisille.

Rajavartiolaitos osallistuu lentokoneilla aktiivisesti myös Euroopan rajaturvallisuusviranomaisen Frontexin yhteisvalvontaoperaatioihin Välimerellä. Yhteensä Dornier-lentokone miehistöineen on osallistunut 16:een eri operaatioon vuodesta 2006 lähtien.

Rajavartiolaitoksen suunnitelmien mukaan Dorniereilla operointia jatketaan vuoteen 2025 asti, jolloin koneet on tarkoitus korvata uudella lentokonetyypillä.

Lue myös: