Saab kutisti tehokkaan ELSO-ratkaisun – lentää vaikka kaupalliseen droneen kiinnitettynä

SiriusCompact_ilmassaPuolustus- ja turvateollisuusvalmistaja Saab on kehittänyt uudenlaisen elektronisen sodankäynnin ratkaisun, joka on merkittävästi aiempaa pienempi. Uusi Sirius Compact -ratkaisu esiteltiin Montpellierissä AOC Europe -konferenssissa 10. toukokuuta 2022. Tämä passiivisensori on kehitetty suomalais-ruotsalaisessa yhteistyössä, jossa Saabin Tampereen teknologiakeskuksella on ollut merkittävä rooli. Pieni koko ja alhainen tehonkulutus mahdollistaa Sirius Compactin noston taivaalle vaikka dronella tai useamman dronen verkottuneessa parvessa. Valmistajan omia koelentoja on tehty ainakin myös Nokian valmistamalla dronella.

Saab on kehittänyt elektronisen sodankäynnin (EW, Electronic Warfare) alueella jo yli 600 tuotetta ja niiden joukossa on sekä aktiivisia että passiivisia sensoreita. Suomi on ollut merkittävä kotimarkkina eri EW-järjestelmien tuotekehityksessä. Nyt Monpellierissä esitellyn Sirius Compactin rautapuoli ja järjestelmän ohjelmistoja on kehitetty Suomessa Saabin Tampereen teknologiakeskuksessa. Järjestelmän signaaliprosessointiohjelmisto on tehty Ruotsin Järfallassa.

 "Olemme saaneet paljon kyselyitä kevyestä sensorista. Tällaista ratkaisua hakee 4-5 arvostettua asiakasta. Kyseistä ratkaisua ei ole siis kehitetty vain yhdelle mahdolliselle asiakkaalle vaan kehitystyötä on tehty ratkaisusta useamman asiakkaiden tarpeisiin", avasi Saabin EW-järjestelmien myyntijohtaja Mathew Willmot.

Järjestelmää ja siihen kuuluvia laitteita on kehitetty jo parin vuoden ajan, mutta osaa teknologiasta on kehitetty tätäkin pidemmäkin aikaa. Sirius Compactissa olemassa olevat EW-ratkaisut ja signaaliprosessointikyvyt on pakattu aiempaa pienemmässä koossa kompaktiin taktiseen yksikköön.

labra tiukka”Yksi Saab Teknologiakeskuksen maailman ehdottomaan kärkeen lukeutuvista osaamisalueista ovat nimenomaan miniaturisoidut ELSO-järjestelmät, mistä Sirius Compact on oiva esimerkki. Suurimmalla osalla työntekijöistämme on Nokia-tausta. He ovat tottuneet siihen, että muutaman kerran vuodessa markkinoille on kehitettävä uusi tuote, joka on entistä pienempi, mutta toisaalta suorituskykyisempi", kertoi Saabin Suomen maajohtaja Anders Gardberg Lentoposti.fi:lle.

Kyseessä on modulaarinen ja skaalattava järjestelmä, jossa jo yksi pienikokoinen, kevyt ja vähävirtainen Sirius Compact -sensori voi toimia myös yksittäin. Ratkaisulla voidaan täydentää tai jopa korvata suorituskyvyllään nykyisin käytettyjä jopa merikonttikokoisia ELSO- järjestelmiä. Sirius Compact on helposti liikuteltava ja korvattava elementti, joka tuo uusia vaihtoehtoja sensoriverkoston rakentamiseen. Saabilla on portfoliossaan myös useita suurempia ns. strategisen tason passiivisensorijärjestelmiä, joita käytetään valtakunnallisella tasolla esimerkiksi ilma- ja merivalvontaan.

Merkittävä osa työstä koon pienentämiseksi on tehty Saabilla ja osa komponenteista on valmistettu yhtiön ulkopuolella. Kyse on taktisen tason järjestelmästä, jonka hinta on vain murto-osa nyt käytössä olevista isommista järjestelmistä.

SiriusCompact_kannossaSirius Compact voidaan asentaa vaikka talon katolle, kiinnittää erilaisiin maa-ajoneuvoihin, aluksiin ja droneihin. Pienen termoskannumaisen koon mahdollistamana se voi kulkea myös miehistön mukana maastossa, jopa kädessä tai repussa. Sirius Compact ei sisällä itsessään akkua vaan se saa virtaa ulkoisesta virtalähteestä. Akun koon voi siis valita tarvittavan sovelluksen mukaan. Laitteen tehontarpeen kerrotaan olevan on alle 50 wattia.

"Tätä osaamista ja nopeaa innovatiivista kehityssykliä työntekijämme tuovat nyt perinteisesti hitaampana pidettyyn puolustusteollisuuteen. Alle 5 vuodessa olemme päässeet Teknologiakeskuksen julkistamisesta ensimmäisen pitkälti Suomessa kehitetyn tuotteen julkistamiseen. Tämä on tärkeä merkkipaalu Saab Finlandille. Ja lisää on tietysti tulossa”, jatkoi Gardberg.

Sirius Compact on suunniteltu laajasti monenlaiseen käyttöön turvallisuutta ajatellen. Valmistajan mukaan järjestelmällä on käyttöä niin rauhan aikana, kriisissä kuin konfliktissakin.

Sirius Compact on siis maa- meri- ja ilmatoimintaan soveltuva kompaktin kokoinen vain kolmen kg:n painoinen passiivisensori. Laitteen korkeus on vain 30cm ja halkaisijakin on vain 14 cm. Laite kykenee havainnoinmaan ympäristöä täydet 360-astetta ja toimii 2-18 GhZ:n taajuusalueella. Luvassa on myös laajempia taajuusalueita, mutta toistaiseksi ei vielä mennä yli 18GHz:n.

“Sirius Compactin kehityskaari on nyt keskittynyt enimmäkseen tutkasignaalien havaitsemiseen, mutta kehityskartassa on myös mm. telekommunikaatiosignaalien havainnointiin kykenevä kannettava versio”, kertoi Saabin Tampereen teknologiakeskuksen tuotepäällikkö Pekka Halme.

SiriusCompact_paikannusSensorin avulla voidaan havaita ympäristössä tapahtuvia lähetteitä ilman oman havainnointikyvyn paljastumista. Järjestelmä täydentää aktiivisten sensoreiden havainnointikykyä ja verkottumiskyvyn avulla voidaan rakentaa kustannustehokkaasti laajakin passiivisensoriverkosto. Uhkat voidaan siis havaita ilman, että havainnointi paljastuu vastapuolelle. Mitä aiemmin tilannekuva on tiedossa voidaan varautua mahdollisten uhkakuvien eskaloitumiseen entistä aikaisemmin ja paremmin.

"Myyntivaltti on pieni koko. Olemme luottavaisia sen suorituskykyyn ja potentiaaliset toimintaympäristöt tiedetään ja se voi suorittaa vaaditun tehtävän. Tämä on alku uudelle trendille", jatkoi Willmot.

Sirius Compactia voidaan hyödyntää tutka- ja datalinkkisignaalien havainnointiin ja luokitteluun, kuten tutkasäteilyn ja järjestelmien välisten viestisignaalien tarkkaan havaitsemiseen ja paikantamiseen. Käyttötilanteet ovat laajat siviilikriisinhallinnasta sodanajan tehtäviin.

Järjestelmää voidaan hyödyntää eri tavoin esimerkiksi etsintä- ja pelastustehtävissä, tapahtumien suojelussa ja luonnonkatastrofeissa. Kriisiaikona sen avulla voidaan toimia terrori- ja sabotaasiuhkien sekä evakuointien ja massamuuttosiirtymien parissa. Käyttöalueet ovat laajat myös konfliktitilanteissa, jolloin Sirius Compact -verkoston avulla voidaan osaltaan havainnoida esimerkiksi erilaisia pitkän kantaman ilmatorjuntaohjuksia, droneparvia sekä häiveominaisuuksia hyödyntäviä ilma-aluksia. Järjestelmän avulla voidaan myös harjoittaa myös hybridisodankäyntiä ja suorittaa häirintää.

Käytännössä Sirius Compact antaa lisää havainnontikykyä ja aikaa mm. ilmatorjunnalle, sillä passiivisensori mahdollistaa torjunnan paljastamatta omaa sijaintia. Se voi toimia myös osana rajavalvontajärjestelmää esimerkiksi merialueella.

Sirius Compact -laitteilla voidaan muodostaa passiivisensorien verkosto, joka sisältää erittäin tarkan suunnan määrittämisjärjestelmän ja geolokaation vahvistamisen kolmiomittauksella. Sirius Compact kykenee havainnoimaan ja luokittelemaan kohteet sekä osaa priorisoida eri kohteiden tutka- ja tietovuoyhteyksien havainnot. Käytössä on myös avoin rajapinta kolmannen valmistajan taistelunjohtojärjestelmien integrointia varten.

SiriusCompact_mastossaAutonominen toiminta mahdollistaa tilannetietoisuuden kasvattamisen ja tietojen keräämisen siten ettei arkaluontoista tietoa tallenneta itse sensoriin. Fyysinen laitteisto ei siis sisällä mitään sensitiivistä uhkakirjastoa. Sensori sisältää kaikki tietojen prosessointiin vaadittavat toiminnallisuudet. Tiedot voidaan lähettää eteenpäin itsenäisesti tai verkottuneesti erillisen tietovuojärjestelmän avulla.

Sirius Compactin lisäksi tarvitaan vain tavallinen tablettikokoinen tietokone, jossa luokittelut voidaan analysoida. Tiedot voidaan jakaa heti tai purkaa vasta myöhemminkin. Järjestelmän käyttö on yksinkertaista eikä se vaadi erityisosaamista.

Sirius Compact voidaan aktivoida, ottaa käyttöön ja lähettää matkaan jopa minuuteissa. Sensorin havainnointikykyä voidaan kasvattaa merkittävästi nostamalla se taivaalle dronen kantamana. Sirius Compactissa on sisäänrakennettu GNSS-vastaanotin (Global Navigation Satellite System) sekä inertiayksikkö, joiden avulla se määrittää sijaintinsa ja relatiivisen sekä absoluuttisen kulman. Paikannuskyvyn tarkkuudeksi kerrotaan alla kaksi RMS-astetta (root mean square). Laite kykenee toimimaan myös GPS-häirinnän ja signaalin väärentämisen aikana eli määrittelemään paikkansa ympäristöön myös muilla keinoilla.

"Droneista on tullut kaikkien työvälineitä. Mitä korkeammalla drone lentää saadaan kattavampaa havainnontikykyä. Sama sensori voidaan siirtää alustalta toiseen, joka vähentää logistisia tarpeita, säästää rahaa ja tuottaa yhteisen tilannekuvan", kertoi myyntijohtaja Willmot.

Nokia_Drone_1Saab on suorittanut toistaiseksi vasta omia yhtiön sisäisiä kokeita ja koelentoja uuden sensorin osalta. Niiden aikana Sirius Compact on nostettu ilmaan ainakin suomalaisen teknologiayhtiö Nokian modulaarisella ja pääosin hiilikuiturakenteisella dronella. Nokian käyttämä drone sisältää omia sisäänrakennettuja antureita, joiden lisäksi sen pohjaan voidaan integroida erilaisia sensoreita, kuten kameroita, kauittimia tai kemiallisia antureita sekä elektronisen sodankäynnin Sirius Compact -järjestelmä.

Nokian dronessa on ainakin muutama vuosi sitten käytetty kahta akkua, joiden kapasiteetti on yhteensä 32000 mAh. Näin ollen Sirius Compactin voidaan olettaa saavansa käyttöönsä virtaa jopa useamman tunnin ajaksi.

Sirius Compact on nyt esisarjan laitteiden maa- ja koelentokokeissa. Koelentoja tullaan suorittamaan lähiaikoina myös yhteistyössä mahdollisten asiakkaiden kanssa. Varsinainen tuotantoversio Sirius Compactista on tulossa markkinoille vuoden 2023 aikana. MH

Päivitys 11.5. kello 11.56: Täsmennetty Sirius Compactin kyvykkyyksiä verrattuna suurempiin EW-järjestelmiin.

Lue myös: