Suomen Ilmailuliitto perustaa SIL Oy:n - toimialana lentonäytösten järjestäminen

sillogoSuomen Ilmailuliitto päätti 17. maaliskuuta pidetyssä sääntömääräinen kevätkokouksessa perustaa ”SIL Oy:n".  Kevätkokouksen aluksi palkittiin perinteisesti ansioituneita ilmailijoita kiertopalkinnoin. Suomen Ilmailupatsas myönnettiin Eero Kausalaiselle ja Kotkanpoika-kiertopalkinto Vaasan Laskuvarjokerholle.

Tulevan  "SIL Oy:n" toimialana on lentonäytösten ja ilmailutapahtumien järjestäminen, vakuutusedustus, varainhankinta, ilma-alusten ja ilmailuvälineiden omistaminen ja vuokraus, ilmailutarvikekauppa, kiinteistöjen sekä irtaimen omaisuuden omistaminen ja vuokraus, arvopaperikauppa sekä muu laillinen toiminta.

Osakeyhtiön toiminimi on SIL Oy, ruotsiksi SIL Ab ja englanniksi SIL Ltd. Kotipaikka on Helsinki. SIL Oy ei välttämättä ole yhtiön lopullinen nimi, sillä nimen käytettävyyttä ei ole vielä varmistettu.

Perustettavan yhtiön hallitukseen tulee kuulumaan puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.


Suomen Ilmailupatsas Eero Kausalaiselle

SIL15_1Eero Kausalainen on tehnyt merkittävää pitkäaikaista työtä kansallisen laskuvarjourheilun historian kokoamisessa. Julkaistu on jo viisi osakoonnosta (1400 – 1919, 1920 – 1929, 1930 – 1939, 1940 – 1959 ja 1960 – 1969) ja 70-luku on valmistumassa.

Tällä hetkellä Kausalainen toimii Seniors Skydivers yhdistyksen puheenjohtajana. Hyppäämisen hän aloitti Utin laskuvarjokerhon järjestämällä hyppykurssilla vuonna 1967. Kausalainen toimi Ilmailuliiton laskuvarjotoiminnanohjaajana vuosina 1975 –1991.

Tehtävään kuuluivat toiminta liiton laskuvarjokoulutuspäällikkönä ja tärkeimpien kurssien vetäminen (hyppymestari-, laskuvarjotarkastaja-, kalustomestari- ja ensimmäinen tandem -hyppymestarikurssi vuonna 1989). Hän toimi myös laskuvarjourheilun keskustoimikunnassa (nykyisin Laskuvarjotoimikunta) vuosina 1975 – 1998.

Kausalainen on ollut myös useissa kansainvälisissä laskuvarjokilpailuissa tuomarina. Kausalainen toimi FAI:n laskuvarjokomiteaan Technical & Safety Subcommitteen puheenjohtajana vuosina 1991 – 1994.

Kausalaiselta löytyy myös yksityislentäjän lupakirja vesi- ja yölentokelpuutuksin sekä ultrakevytlentäjän lupakirja.

Suomen Ilmailupatsas myönnetään vuosittain henkilölle, joka on toiminut ansioituneesti Suomen siviili-ilmailun alalla tai sen hyväksi. 


Vaasan Laskuvarjokerholle Kotkanpoika-kiertopalkinto

 Vaasan Laskuvarjokerho on tehnyt pitkäjänteistä koulutustyötä. Kerhotoiminta on aktiivista ja kerhossa koulutetaan kolmella kielellä (fin/swe/eng).

Kerho koulutti kursseillaan vuonna 2017 noin 60 uutta alkeisoppilasta, mikä on pienelle kerholle suuri määrä. Vuonna 2017 huollon yhteydessä havaittu moottoririkko aiheutti kerholle haasteita. Kerho päätti hankkia uuden moottorin ja toimintaa jatkettiin väliaikaisesti vuokrakoneen turvin. Moottoririkon aiheuttamista haasteista huolimatta kerho saavutti kuitenkin yli 2900 hypyn saldon.

Vaasan Laskuvarjokerho on perustettu vuonna 1969.

Kotkanpoika-kiertopalkinto luovutetaan liiton vuosikokouksessa sille ilmailukerholle, jonka toiminta on edellisen toimintavuoden aikana ollut erityisen tuloksellista.

 
Harmon-patsasta eikä Luumun Maljaa myönnetty

                  Tänä vuonna ei jaettu Harmon-patsasta eikä Luumun Maljaa, koska myöntämisen edellytykset eivät täyttyneet.

Harmon-patsas annetaan suomalaiselle lentäjälle tunnustuksena korkealuokkaisesta lentosuorituksesta tai -suorituksista. Luumun Malja jaetaan suomalaiselle nuorelle, enintään 25-vuotiaalle, naiselle, joka on erityisen ansioitunut naisilmailun parissa.

Ilmailuliiton sääntömääräinen kevätkokous on lauantaina 17. maaliskuuta Suomen ilmailumuseolla Vantaalla

Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2017 toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös. Lisäksi käytiin keskustelua liiton taloudellisesta tilanteesta, kulujen mahdollisesta karsimisesta ja toiminnan kehittämisestä.

 Liiton kokouksissa äänivaltaa käyttävät liiton varsinaiset jäsenet. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Silvennoinen.