Suomen ja USA:n välisen DCA-sopimuksen piirissä neljä Suomen ilmavoimien lentotukikohtaa

ilmavoimat_F35_HN_HWValtioneuvosto esittää tasavallan presidentille DCA-sopimuksen (Defense Cooperation Agreement) allekirjoittamista. Laajan puolutustusyhteistyötä käsittelevän sopimuksen piirissä on kaikkiaan 15 tilaa ja aluetta, joista neljä on Suomen ilmavoimien lentotukikohtia. Sopimus mahdollistaa Yhdysvaltain ilma-aluksille vapaan, mutta sääntöjen mukaisen operoinnin Suomen ilmatilassa. Puolustusministeri Antti Häkkänen allekirjoittaa DCA-sopimuksen Washington D.C.:ssa 18. joulukuuta 2023.

Puolustusyhteistyössopimusneuvottelut käynnistyivät maaliskuussa 2023 TP-UTVA:n päätöksellä ulkoministeriön johdolla tiiviissä yhteistyössä puolustushallinnon ja muun  valtionhallinnon kanssa. Lokakuun lopulla saavutettiin neuvotteluratkaisu, jossa saavutetun hyvän tuloksen hyväksymistä TP-UTVA puolsi reilu kaksi viikko sitten. Seuraava askel on sopimuksen allekirjoittaminen, jonka jälkeen ulkoministeriössä aloitetaan eduskunnalle annettavan hallituksen esityksen valmistelu.

DCA_ElinaValtonen"Allekirjoitettava puolustusyhteistyösopimus syventää Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälistä liittolaissuhdetta entisestään. DCA:lla vahvistetaan Suomen turvallisuutta ja puolustuskykyä sekä mahdollistetaan yhteistoiminta kaikissa turvallisuustilanteissa. Sopimus on tärkeä myös alueellisesti, ja se edistää Suomen osallistumista Naton yhteisen puolustuksen toimeenpanoon", sanoi ulkoministeri Elina Valtonen.

DCA-sopimus käsittelee muun muassa joukkojen maahantuloon, materiaalin ennakkovarastointiin sekä verotukseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Sopimuksessa sovitaan alueista, joille Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö ja yhteistoiminta ensisijaisesti keskittyisivät. Suomi ja Yhdysvallat ovat lisäksi vahvistaneet noudattavansa Suomen alueella Suomen lakeja.

DCA_AnttiHakkanen"Puolustusyhteistyösopimus on erittäin merkittävä. Suomi ei enää puolustaudu yksin vaan Naton, Yhdysvaltain ja muiden liittolaisten kanssa. Tämän selvempää ja painavampaa viestiä ei voi lähettää. Yhteistyö syvenee sille tasolle, että yhdessä puolustaudumme, jos Suomea uhataan tai kimppuumme käydään", sanoi puolustusministeri Häkkänen.

Puolustusministeri Häkkäsen mukaan historia DCA-sopimukselle on pitkä ja se juontaa juurensa Hornet-kauppoihin saakka luottamuksen rakentamisessa maiden välillä.

Keskeistä ovat maahantuloon ja alueiden määrittelyyn sekä ennakkovarastointiin ja toimintaan liittyvät asiat. Sopimus mahdollistaa kaiken tämän. Nyt aloitetaan suunnittelu mitä puolustusyhteistyössä tapahtuu jatkossa.

Yhdysvalloilla on Naton jäsenvaltioista Suomen sopimuksen kaltainen DCA-sopimus Bulgarian, Latvian, Liettuan, Norjan, Puolan, Slovakian, Tšekin, Unkarin ja Viron kanssa. Ruotsi allekirjoitti oman DCA-sopimuksensa 5. joulukuuta 2023. Myös Tanska on vastikään päättänyt sopimusneuvottelut.

Ilma-alusten käytössä laajat vapaudet

ilmavoimat_F35_HNYhteensovittamis- ja ilmoitusmenettelyjen USA:n joukot voi käyttää Suomen alueella vapaasti ilma-aluksia ja ne kunnioittavat sovellettavia ilmaliikenteen turvallisuussääntöjä, mukaan lukien määritettyjä rajoitettuja alueita ja Ahvenanmaan erityisasemaa koskevia sääntöjä.

Kyseiset ilma-alukset saavat lentää Suomen alueen yli, tankata siellä ilmassa, laskeutua sinne ja nousta sieltä ilmaan. USA:n joukkojen käyttämille tai niiden puolesta käytettäville ilma-aluksille sallitaan pääsy Suomen kaikille lentopaikoille.

USA:n joukkojen käyttämiltä tai yksinomaisesti niiden puolesta käytettäviltä ilma-aluksilta ei peritä lennonvarmistusmaksuja eikä muita maksuja, kuten ylilento-, reitti- tai terminaalimaksuja, eikä niiltä peritä laskeutumis- tai paikoitusmaksuja valtion omistamilla ja ylläpitämillä lentopaikoilla Suomen alueella.

Sopimuksen mukaan USA:n joukkojen käyttämiin tai yksinomaisesti niiden puolesta käytettäviin ilma-aluksiin ei mennä eikä niitä tarkasteta ilman Yhdysvaltojen suostumusta.

ilmavoimat_F35_HN2DCA-sopimukseen on listattu erikseen alueita, joita Yhdysvaltain joukot voivat käyttää. Tällä listalla ovat Ilmavoimien osalta Lapin lennoston tukikohta Rovaniemellä, Karjalan lennoston tukikohta Rissalassa, Satakunnan lennoston tukikohta Pirkkalassa ja Ilmasotakoulun tukikohta Tikkakoskella.


DCA-sopimuksessa listatut tilat ja alueet

Yhdysvaltain toimintaa voi olla myös muualla kuin alla listatuilla tiloilla ja alueilla. Sopimus ei rajaa harjoittelukykyä eli lista ei ole poissulkeva. Välttämättä kaikille sopimuksen piirissä oleville tiloille tai alueille tulossa Yhdysvaltain joukkoja tai edes materiaalia.

Ivalo, Rajavartiolaitoksen kasarmialueet (sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävien
hoitamiseen varatut tilat ja alueet)
Kuopio-Rissala, Karjalan lennoston lentotukikohta
Niinisalon varuskunta-alue ja Pohjankangas-Hämeenkangas harjoitusalueet
Parkanon varastoalue
Raaseporin varuskunta-alue ja Syndalenin harjoitusalue
Rovajärven harjoitusalue mukaan lukien Misin varastoalue
Rovaniemi, Lapin lennoston lentotukikohta ja Jääkäriprikaatin varuskunta-alue
Skinnarvikin varastoalue
Tammelan varastoalue
Tampere-Pirkkala, Satakunnan lennoston lentotukikohta
Tervolan varastoalue
Jyväskylä-Tikkakoski, Ilmasotakoulun lentotukikohta
Upinniemen laivastotukikohta ja varuskunta-alue Kirkkonummella mukaan lukien
Russarö
Veitsiluodon varastoalue
Vekaranjärven varuskunta-alue ja Pahkajärven harjoitusalue