Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat erikoisjoukkoyhteistyötä koskevan aiejulistuksen

UTJR_erikoisjoukot_4Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat Washington DC:ssä 21. toukokuuta 2024 aiejulistuksen, joka koskee erikoisjoukkojen yhteistyön syventämistä puolustusministeriön ja Yhdysvaltojen puolustusministeriön erikoisjoukoista vastaavan apulaispuolustusministerin toimiston välillä.

Suomen puolustusministeriön puolesta Statement of Intent between The Office of the United States Assistant Secretary of Defense for Special Operations and Low-Intensity Conflict and Ministry of Defense, Finland välille solmitun aiejulistuksen allekirjoitti ylijohtaja Janne Kuusela.

T11_utti_1"Nyt allekirjoitettu aiejulistus tukee Suomen puolustuksen kehittämistä ja syventää olemassa olevaa yhteistyökehystä Yhdysvaltojen kanssa", totesi puolustusministeri Antti Häkkänen, joka on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa.

"Esimerkkeinä hyvästä yhteistyöstä maiden erikoisjoukkojen kesken ovat säännölliset harjoitustapahtumat Itämeren alueella ja Pohjois-Suomessa sekä muu koulutustoiminta", kommentoi ministeri Häkkänen.

Suomen Puolustusvoimien erikoisjoukkotoiminta keskitettiin vuoden 2022 alussa Maavoimiin. Tuolloisen muutoksen myötä Merivoimien alaisuudessa  toiminut Rannikkoprikaatin Erikoistoimintaosasto (ETO) siirtyi osaksi Maavoimien alaista Utin jääkärirykmenttiä. Erikoistoimintaosaston tukikohta on edelleen Upinniemen varuskunnassa Kirkkonummella.

UTJR_NH90_SOFUtin jääkärirykmenttiin Kouvolaan on nykyisin siis keskitetty Maavoimien erikoisjoukkotoiminta, Puolustusvoimien helikopteritoiminta sekä niitä tukevat toimialat.

Puolustusvoimien erikoisjoukot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jota käytetään joustavasti Puolustusvoimien lakisääteisissä tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Maavoimat vastaa erikoisjoukkojen suorituskyvyn rakentamisesta ja johtaa niiden käytön.