Uusia liikennöintilupia tarjolle Suomen ja Kiinan väliseen lentoliikenteeseen

A330_tail_closeLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi ilmoittaa haettavaksi Suomen ja Kiinan väliseen lentoliikenteeseen oikeuttavia liikennöintilupia. Maiden välisillä reiteillä on käyttämättä olevia liikenneoikeuksia Kiinan Chongqingiin, Guangzhouhun ja Xianiin.

Suomen nimeämät lentoyhtiöt voivat operoida Kiinaan korkeintaan 32 viikkovuoroa, joista korkeintaan seitsemän per kohde.

Tällä hetkellä Finnair operoi seitsemän kertaa viikossa Pekingiin ja Shanghaihin, neljä kertaa viikossa Chongqingiin ja kolme kertaa viikossa Xianiin, yhteensä 21 viikkovuoroa. Edellisten lisäksi Finnair operoi reittiä myös Hong Kongiin.

Vapaita liikenneoikeuksia tarjolla siis Chongqingin, Guangzhoun ja Xianin reiteillä.Trafin mukaan yhteisön lentoliikenteen harjoittaja on osoittanut kiinnostuksensa näihin vapaina oleviin liikenneoikeuksiin.

trafi_logoLiikenteen turvallisuusvirasto ilmoittaakin Suomen ja Kiinan väliseen lentoliikenteeseen oikeuttavia liikennöintilupia haettaviksi. Liikennöintilupahakemus on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastoon 29. syyskuuta 2015 kello 16.15 mennessä.

Lentoliikenne Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan välillä perustuu maiden väliseen lentoliikennesopimukseen vuodelta 1975 sekä maiden viranomaisten välisiin sopimusta täydentäviin yhteisymmärrysasiakirjoihin. Niitä ovat mm. sopimus siviililentoliikenteestä 19/1976 sekä siihen tehty muutos sopimus siviililentoliikenteestä 32/2003.

Lentoliikennesopimuksessa edellytetään lentoliikenneyrityksen pääasiallisen omistusoikeuden ja tehokkaan valvonnan kuuluvan Suomelle tai sen kansalaiselle. Suomi voi nimetä korkeintaan kolme lentoyhtiötä.

Hakemus on laadittava 24.6.2004 annetun Ilmailulaitoksen päätöksen liikennöinnistä reitillä, johon kohdistuu käyttörajoituksia (Ilmailulaitoksen normisarja 2/2004) 3 kohdan mukaisesti.

Ilmailulaitos Normisarja 2/2004