Valitut Palat: Lentäjät edelleen luotetuimpien ammattiryhmien Top-kolmessa

StripesValitut Palat on tehnyt perinteisen tutkimuksensa, jossa selvitetään suomalaisten luottamusta eri ammattiryhmiin. Ykköseksi selvisi palomies. Jaetulla kakkossijalla ovat apteekkihenkilöstö ja lentäjät. Luottamusasteikon loppupäässä ovat puhelinmyyjät ja poliitikot.

Valitut Palat toteutti kyselyn yhdessä brittiläisen Wyman & Dillon -tutkimuslaitoksen kanssa. Tutkimukseen vastasi Suomessa 1896 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin asiakasrekisteristä, johon kuuluu noin 150 000 suomalaista. Tämä heikentää tuloksen luotettavuutta verrattaessa puhtaaseen satunnaisotantaan.

Tulokset kuitenkin painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä, joten kärjen neljän ensimmäisten ammattien järjestys voisi periaattessa olla mikä tahansa

Haastateltaville esitettiin kysymys. ”Kuinka paljon luotat seuraavien ammattien edustajiin Suomessa?” Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 24 ammattia. Mahdollisuus valita itse ammatit olisi ehkä muokannut tulosta.

Valitut Palat on osa Reader’s Digestin kansainvälistä lehtiperhettä. T.T.

Valittujen Palojen mukaan heihin suomalaiset luottavat eniten (luottamusprosentti), suluissa tulos vuosi sitten:
 
1. Palomies 98 (97)
2. Apteekin henkilöstö 96 (97)
3. Lentäjä 96 (96)
4. Käsityöläinen 95 (95)
5. Sairaanhoitaja 93 (95)
 
Heihin suomalaiset luottavat vähiten:
 
1. Puhelinmyyjä 6 (6)
2.Poliitikko 11 (10)
3. Sijoitusneuvoja 27 (29)
4. Automyyjä 27 (25)
5. Ammattiyhdistysjohtaja 34 (33)

Valittujen Palojen ammattien arvostustutkimus