Valtakunnansovittelija Helle: Työnantajien edunvalvonta kiristynyt

Minna_Helle_TEMValtakunnansovittelija Minna Helle otti kantaa Kuljetusalan Ammattiliittojen Federationin edustajiston kokouksessa työriitojen taustatekijöihin. Helle muistutti parhaan ratkaisun tulevan sopimalla. Parhaillaan käynnissä on kiista ilmailualalla noudatettavista työehdoista IAU:n ja Finavian tytäryhtiö Airpron välillä.

"Työnantajat ovat kiristäneet edunvalvontaansa. Taustalla ovat alati koveneva kilpailu, heikko taloustilanne ja omistajien tulosodotukset", valtakunnansovittelia Helle sanoi tilaisuudessa.

Helteen mukaan kiistoista tulee helposti periaatteellisia silloin, kun haastetaan olemassa olevia rakenteita ja osapuolilta puuttuu yhteinen näkemys siitä, miten tulevaisuudessa pärjätään.

"Työnantajilla ja palkansaajilla ei ole yhteistä strategiaa muutoksissa. Osapuolilla pitäisi olla vähintään yhteinen kuva tulevaisuudesta ja siitä, millä yritykset jatkossa pärjäävät. Työehtosopimusvaihdokset pitäisi ensisijaisesti hoitaa neuvottelemalla, ei riitelemällä. Paras ratkaisu saadaan aina sopimalla".

KAF:n tiedotteen mukaan Helle haastaa miettimään uutta työmarkkinamallia raamisopimuksen ja työllisyys- ja kasvusopimuksen jälkeiseen aikaan, jotta koordinaatio säilyisi molemmin puolin työmarkkinaneuvotteluissa. Lisäksi hän patistaa työmarkkinajärjestöjä aloittamaan uudestaan jo kertaalleen kariutuneita työrauhaneuvotteluja.

Kuljetusalan Ammattiliittojen Federationi (KAF) on suomalaisten kuljetusalan ammattiliittojen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 15 liittoa SAK:sta ja STTK:sta. KAF:in liittoihin kuuluu yhteensä noin 80 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuljetusaloilla.