Varman Reima Rytsölä uutena jäsenenä Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan

Varma_Reima_RytsolaFinnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta nimettiiin ja mukaan nousi uutena jäsenenä Varman Reima Rytsölä. Vuosittain nimettävän toimikunnan tehtävänä on mm. valmistella ja esitellä Finnairin yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi ja heidän palkkioistaan.

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimettiin Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen osastopäällikkö Eero Heliövaara (puheenjohtaja), KEVA:n salkunhoitaja Robin Backman ja Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann.

Edelliskaudelta mukana olleista nimitystoimikunnasta jäi pois jäi Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio

 Finnairin vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nelijäseninen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on pysyvä elin yhtiön hallinnossa. Toimikunnan jäsenet nimetään vuosittain.

Yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröidyillä kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla on jokaisella oikeus nimetä yksi jäsen toimikuntaan. Lisäksi toimikunnan jäsenenä toimii Finnairin hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäseniksi sekä heidän palkitsemiseksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

 Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa 31. tammikuuta 2017 mennessä yhtiön hallitukselle ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa.