Venäjä suorittaa arviointikäynnin Karjalan lennostossa 1. syyskuuta

HN_2021_1Venäjä tekee ETYJ:n Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän (LTL) arviointikäynnin Karjalan lennostoon 1. syyskuuta 2021. Tarkastusryhmän vahvuus on kolme henkilöä, ja heillä on diplomaattistatus.

Arviointikäynnin tarkoituksena on todentaa, kuinka Suomen Wienin asiakirjaan 2011 perustuvassa vuotuisessa sotilaallisessa tiedonvaihtoilmoituksessa raportoimat tiedot Karjalan lennoston osalta täsmäävät arviointiryhmälle esitettävien tämänhetkisten tietojen kanssa.

Arviointikäyntiä isännöi Kuopiossa Karjalan lennoston komentaja eversti Aki Puustinen.

Arviointikäynti toteutetaan noudattaen valtioneuvoston ja Puolustusvoimien yleisiä covid-19 varotoimia sekä soveltuvin osin Puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan liittyvää covid-19 ohjeistusta.