Venäläiset ammattilentäjät voivat tietyin edellytyksin lentää tarvittavia tarkastuslentoja myös Suomessa

BlacklabeledEuroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA on vuodesta 2022 lähtien rajoittanut Venäjän kansalaisia koskevaa lentokoulutusta. Kelpuutuksien voimassaolon jatkaminen ja uusiminen tarkastuslennoilla Suomessa sallitaan kuitenkin edelleen tietyin edellytyksin myös Venäjän kansalaisille.


EU:n Venäjälle asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän kansalaisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa silloin, kun henkilö ei ole työsuhteessa pakotteiden ulkopuolisen lento-operaattorin kanssa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo, että rajoitteista huolimatta luokka-, tyyppi- tai mittarilentokelpuutuksien voimassaolon jatkaminen ja uusiminen tarkastuslennoilla Suomessa sallitaan Venäjän kansalaisille tietyillä edellytyksillä.

Kyseisellä henkilöllä tulee olla suomalainen Part-FCL ansiolentäjän (CPL) tai liikennelentäjän (ATPL) lupakirja ja henkilön tulee asua Suomessa.

Henkilöllä on oltava työpaikkahakemus vireillä sellaisen lento-operaattorin kanssa, jota Venäjä-pakotteet eivät koske. Lento-operaattori voi olla joko EU- tai EU:n ulkopuolinen operaattori. Vireilläolosta pitää esittää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille kirjallinen dokumentaatio, esim. sähköposti lento-operaattorilta.

Lisäksi kyseisen tarkastuslennon edellyttämä luokka-, tyyppi- tai mittarilentokelpuutus on oltava edellytys hakuprosessin ylläpitämiseksi tai töihin pääsemiseksi.

Jos  kyseisen kelpuutuksen voimassaolon jatko tai uusiminen edellyttää kertauskoulutusta tai vanhentuneiden teoriakokeiden uusimista ovat ne sallittuja.

Edellytysten täyttyminen arvioidaan Traficomissa aina tapauskohtaisesti.


Lentokoulutukseen liittyviä rajoituksia on täsmennetty aiemminkin

Venäjän kansalaisten osalta koulutus, teoria- ja lentokokeet sekä tarkastuslennot ovat sallittuja lento-oppilaille, joilla on pakotteiden ulkopuolinen lento-operaattori koulutuksen sponsoroijana tai joka on oppilaana pakotteiden ulkopuolisen lento-operaattorin MPL-kurssilla eli usean ohjaajan miehistölupakirjakurssilla.

Lentokerhon nimissä suoritettava laskuvarjohyppylento-, palolento- ja hinauslentotoiminta on myös sallittua. Lisäksi toimiminen lennonopettajana sekä lentokoulussa (ATO) että lentokerhossa (DTO) on sallittua.


EU-pakoteasetuksista vastaa Suomessa ulkoministeriö

EU:n pakoteasetuksissa tarkoitettu kansallinen toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö. Pakotteiden toimeenpanosta vastaavat hallinnonaloillaan muun muassa eri ministeriöt, Ulosottolaitos, Tulli, Keskusrikospoliisi, Finanssivalvonta, rajavartiolaitos ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Lue myös: