WinNovalle lentokonetekniikan koulutuksen toimilupalaajennus

C172_1Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on 27. toukokuuta 2014 saanut liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n vaatimusten mukaisen hyväksynnän mäntämoottorivoimalaitteilla varustettujen ilma-aluksien huoltohenkilöstön lupakirjaan tähtäävään koulutukseen ja kokeiden pitoon.

Nykyisen toimiluvan laajennuksella pystytään vastaamaan kasvaneeseen diesel-voimalaitteisten ilma-aluksien huoltohenkilöstö tarpeeseen. WinNovan lentokonetekniikassa on ollut mahdollista saada turbiinivoimalaitteilla varustettujen ilma-aluksien huoltohenkilöstön lupakirjaan tähtäävää koulutusta ja tehdä toimivaltaisen ilmailuviranomaisen hyväksymiä kokeita vuodesta 2008 lähtien.

WinNovan järjestämä lentokonetekniikan koulutus tähtää toisen asteen ammatillisen perustutkinnon (lentokoneasentaja) lisäksi kansainväliseen huoltohenkilöstön lupakirjaan.

Ilmailuviranomaisen vaatimusten mukaisesti hyväksytysti suoritettujen kokeiden ja vaaditun lentokonehuollon työkokemuksen jälkeen lentoteknisissä tehtävissä toimiva voi hakea toimivaltaisen ilmailuviranomaisen määräyksien mukaista ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista
perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta.

Yhtiön omistavat Porin kaupunki, Rauman kaupunki, Laitilan kaupunki ja Porin Aikuiskoulutussäätiö. Yhtiö kuuluu Porin kaupunkikonserniin.

WinNovan toimipisteet sijaitsevat Satakunnan ja Vakka-Suomen alueella. Porissa on 15, Ulvilassa yksi, Raumalla 7, Laitilassa yksi ja Uudessakaupungissa kaksi toimipistettä. Lentokonetekniikka opiskellaan yhdessä Porin toimipisteessä.