Ilmaliikenteen laserhäirintä-tapaukset kasvussa myös Suomessa

ApproachLisääntynyt lentokoneiden laserhäirintä uhkaa lentoturvallisuutta. Laserit olivat aiemmin hyvin pieni ongelma, joita aiheuttivat satunnaisesti viihde- ja mainoskäytössä olleet laitteet. Nyt uutena maailmanlaajuisena ja kasvavana ilmiönä  ovat nousemassa ilma-aluksen tai lennonvarmistuksen tahalliset laserhäirinnät. Jos nykytrendi jatkuu, arvioidaan häirintätapauksia olevan vuoteen 2015 mennessä jo yli 80 000.

Ilma-alusten laserhäirintä on muodostumassa kasvavaksi ongelmaksi myös Suomessa. Uudenlaisen lentoliikenteen häirinnän kasvuluvut ovat meillä  samanlaiset kuin muissa valtioissa. Viranomaiset tiedostavat ongelman, mutta lainsäädäntö laahaa perässä ja sen osalta tarvitaan pikaisia toimia.

Trafin Analyysiyksikön päällikkö Ilkka Kaakisen mukaan tahalliset lentoliikenteen laserhäirinnät ovat muodostumassa ongelmaksi ja kasvava trendi tulee pysäyttää. Suomessa häirinnästä ilmoitettiin 57 kertaa vuonna 2011 ja vuoden 2012 tammi-helmikuussa tapauksia on raportoitu jo 11.

Laserhäirinnästä 90 prosenttia tapahtuu joko lähestymis- tai laskuvaiheessa olevaan ilma-alukseen. Suomen laserhäirinnästä suurin osa tapahtuu Helsinki-Vantaan lähestymisalueella. Ulkomailla suomalaisia ilma-aluksia on häiritty eniten Lontoon lähestymisalueella.


Laserhäirintätapaukset maittain

 

 

2011

2010

2009

2008

2007

Suomi

57

35

15

9

0

Iso-Britannia

1600 (1-9)

1400

742

178

29

USA

3591

2836

1527

913

590

Kanada

 

182

108

62

21

Ruotsi

 

128

87

5

0

Norja

 

155

119

5

0

 

Yhdessä tapauksessa ohjaaja on tarvinnut lennon jälkeen lääketieteellistä hoitoa. Pysyvien silmävaurioiden mahdollisuus on pieni, mutta jos etäisyys laseriin on alle 200 metriä, niin tilanne on jo kokonaan toinen. Myös lasereiden tehokkuus vaikuttaa vammautumiseen. Toistaiseksi häirintä ei ole johtanut onnettomuuksiin tai vakaviin silmävaurioihin.

Laserhäiritsijöiden kiinnisaanti on hankalaa mutta Euroopassa tekijöitä on jo saatu oikeuden eteen. Suomessa yhteistyö häiriköiden tavoittamiseksi on kehittynyt ja lentäjät, lennonjohto sekä poliisit toimivat tiiviisti yhdessä. Tekijöiden motiivina on ollut hauskanpito, mutta teon seuraukset voivat olla hyvinkin vakavat.

Lentäjä saattaa sokaistua laserista hetkellisesti ja lennon kriittisessä vaiheessa se aiheuttaa todellista vaaraa lentokoneelle ja matkustajille. Laser voi aiheuttaa lentäjille jopa kymmeniä sekunteja kestävän välähdyssokeutumisen.

Runway_glare_animOhjaamon ikkuna voi levittää kapean lasersäteen laajaksi, koko näkökentän peittäväksi valomassaksi. Tämä ilmenee hyvin oheisesta Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n julkaisemasta animaatiosta, jossa simuloidaan vihreän laserin vaikutuksia.

Lähestyminen, lasku ja lentoonlähtö ovat lennon kriittisiä vaiheita, jolloin lentäjän on pystyttävä reagoimaan nopeasti. Häiriötön näkökyky on tällöin välttämätön. Laserin aiheuttama sokaistuminen on äkillinen ja odottamaton tilanne, jota lentäjän ei tulisi joutua kohtaamaan.

Siihen on täysin mahdotonta varautua ennalta. Laserin käyttö lentokonetta kohti voi pahimmillaan johtaa koneen hallinnan menettämiseen ja aiheuttaa lento-onnettomuuden.

Tekijöiden tietämättömyys todellisista vaaroista onkin yksi ratkaistava ongelma. Suomen lainsäädäntö laahaa perässä ja ei suoraan kiellä tekoa. Useat lakipykälät, kuten liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja häirintä, antavat kuitenkin mahdollisuuden tuomita tekijä jopa useiden vuosien vankeuteen. Kyseessä on safety-asia ohjaajan toimintakyvyn menetyksen osalta ja security-asia laittoman häirinnän osalta.

Lainsäädännön tiukentaminen laserhäirinnän osalta Suomessa on ensiarvoisen tärkeä ehkäisevä toimenpide. Asian ratkaisemiseksi tarvitaan myös yhdenmukaista kansainvälistä linjaa. Ohjaajien ja lennonvarmistuspuolen ilmoitusmenettely tulisi standardisoida ja antaa häirinnän kohteeksi joutuville tilannekoulutusta häiriön kanssa toimimiseen.

Nopeita ratkaisuja voidaan hakea tiedonkulun nopeuttamisella NOTAM- ja ATIS-viestien ja radiopuhelinliikenteen kautta, kouluttamalla ohjaajia ja lennonjohtajia sekä aloittamalla suurelle yleisölle suunnattu turvallisuuskampanja.

Ilmailuteollisuus on jo omalta osaltaan aloittanut vastatoimet uuden ongelman ratkaisemiseksi. Lentokoneissa koekäytetään erilaisia nanoteknisiä ikkunakalvoja, jotka hajottavat tiettyjä valon aallonpituuksia. Eri väriset laserit tosin tarvitsevat erilaisen suojan.

 

Rangaistava teko Mahdollinen rangaistus Teon seuraukset; vaaran tai vahingon aiheuttaminen
Ilmailurikkomus
ilmailulaki 165 ja 182 §
sakkorangaistus - toimitaan vastoin ilmailulakia
- ei edellytetä vaaran aiheuttamista eikä vahinkoa

Liikenteen häirintä
rikoslaki 23 luku 11 a §

sakosta 6 kk  vankeusrangaistukseen - teko häiritsee liikenteen sujuvuutta, esimerkiksi lento viivästyy
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
ilmailulaki 165 § ja rikoslaki 23 luku 1 §
sakosta 6 kk vankeusrangaistukseen - riittää, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisten turvallisuudelle
Liikennetuhotyö 
rikoslaki 34 luku 2 §
vankeusrangaistus
4 kk - 4 v
- edellyttää, että teko on omiaan vaarantamaan useiden muiden henkeä tai terveyttä - abstrakti vaara riittää eikä  konkreettista vaaratilannetta edellytetä
Yleisvaaran tuottamus
rikoslaki 34 luku 7 §
sakosta 1 v vankeusrangaistukseen - edellyttää, että teko on omiaan vaarantamaan useiden muiden henkeä tai terveyttä - abstrakti vaara riittää eikä  konkreettista vaaratilannetta edellytetä
Vaaran aiheuttaminen
rikoslaki, luku 21, § 13
sakosta 2 v vankeusrangaistukseen - teolla aiheutetaan konkreettista vaaraa toisten hengelle tai terveydelle
Kaikki ne rikoslain säännökset, joilla turvataan ihmisten henkeä ja terveyttä rangaistusasteikko riippuu siitä, mikä rikos kyseessä
korvausvastuu taloudellisista vahingoista
- teolla aiheutetaan toisille todellista vahinkoa