Airbus auttaa YK:n Vihreää aaltoa leviämään ympäri maailmaa

Kansainvälinen biodiversiteettipäivä 22.5. korostaa luonnonsuojelun tärkeyttä

Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä biodiversiteettipäivää vietetään 22. toukokuuta. Airbus tukee erilaisia hankkeita eri puolilla maailmaa, jotka tukevat päivän sanomaa elämän monimuotoisuuden tärkeydestä.

Airbus tekee töitä biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen kanssa innostaakseen nuoria edistämään biodiversiteettiä osallistumalla Vihreään aalto -hankkeeseen. Se pyrkii valistamaan nuoria luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta elämäämme ja tulevaisuuteemme. Biodiversiteettipäivänä osallistujat voivat esimerkiksi istuttaa puun. Tavoitteena on luoda maailman aikavyöhykkeeltä toiselle etenevä vihreän toiminnan aalto.

“Meille Airbusin kaltaisten globaalien yritysten tuki on erittäin tärkeää, kun lisäämme tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden suojelemisen tärkeydestä”, biodiversiteettisopimuksen pääsihteeri Ahmed Djoghlaf sanoo.

”Insinöörit ovat kautta aikojen saaneet inspiraatiota luonnosta, ja edelleen luonto auttaa luomaan uusia ratkaisuja lentämisen tehostamiseksi. Haluamme tukea biologista monimuotoisuutta koskevaa YK:n yleissopimusta sekä Vihreää aaltoa suojellaksemme inspiraatioiden lähdettä. Airbusin T&K-investoinneista 80 prosenttia käytetään vihreän, kestävän ilmailun innovoimiseksi”, Airbusin pääjohtaja Tom Enders sanoo.

Airbus mobilisoi 52 500 työntekijän joukkonsa Vihreän aallon luomiseen. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa YK:n kansainvälisen metsien vuoden kunniaksi airbusilaiset lahjoittavat minipuutarhoja paikallisille kouluille. Yhtiö kannustaa myös maailman lentoyhtiöitä osallistumaan hankkeeseen. Muun muassa Emirates, JAT Airways, Singapore Airlines ja Thai Airways International tuovat hanketta esiin materiaaleissaan.

Lisätietoa Vihreästä aallosta ja siihen osallistumisesta löytyy osoitteesta www.greenwave.cbd.int. Tietoa löytyy myös Vihreän aallon Facebook-sivuilta, joilla kävijät voivat jakaa kuviaan ja tarinoitaan. Sivu löytyy hakusanoilla Green Wave.