EASA asetusehdotus käsittelyssä EU:n liikenneneuvoston kokouksessa

EASA_logo_1Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuvat Brysselissä 1. joulukuuta 2016. Kokouksessa Suomea edustaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Kokouksessa käsitellään Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n asetusehdotusta.

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys komission siviili-ilmailun
turvallisuutta ja Euroopan lentoturvallisuusvirastoa (EASA) koskevasta asetusehdotuksesta.

Suomi kannattaa ehdotettua yleisnäkemystä ja sen tavoitteita ilmailun korkean turvallisuustason ylläpitämisestä sekä toimialan kilpailukyvyn, talouskasvun ja sisämarkkinoiden edistämisestä.

Suomi pitää myös tärkeänä, että asetusehdotus mahdollistaa riski- ja suorituskykyperusteisen sääntelyn laatimisen miehittämättömälle ilmailulle ja että sääntelyyn jää riittävä jousto jäsenvaltioiden paikallisten olosuhteiden huomioimiseksi.

Lue myös: