EASA tutkimaan sotilaskoneiden aiheuttamia läheltä piti -tilanteita

EASA_logo_1Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA aloittaa siviilikoneiden ja sotilasilma-alusten välisten läheltä piti -vaaratilanteiden analysoinnin. Työn taustalla on Euroopan komission pyyntö, joka puolestaan johtuu viimeaikojen lisääntyneestä sotilasilmailusta kansainvälisessä ilmatilassa.

Useita vaaratilanteita siviili- ja sotilasliikenteen välillä on tapahtunut merialueilla eripuolella Euroopan Unionin raja-alueita. Monet EU-valtiot ovat raportoineet ilman transponderia lentävistä sotilaskoneista joihin ei ole saatu edes radioyhteyttä. Toimet ovat voineet aiheuttaa merkittävää ja välitöntä vaaraa siviili-ilmailulle.

"EASA:n tuki on elintärkeää tunnistaaksemme asianmukaiset ratkaisut ja toteuttaaksemme vaadittavat toimenpiteet Euroopan tasolla", kommentoi EU:n liikennekomission johtaja João Aguiar Machado.

"Asia on erittäin vakava. Haastattelemme ja konsultoimme kakkia tarvittavia siviili- ja sotilastahoja kerätäksemme analyysiin tarvittavat tiedot", sanoi EASA:n johtaja Patrick Ky.

Työn lopputuloksena pyritään tunnistamaan syyt läheltä piti tilanteisiin sekä antamaan suosituksia kuinka minimoida turvallisuusriskit siviili-ilmailulle. EASA toimittaa raporttinsa Euroopan komissiolle maaliskuussa 2015.

Lue myös: