Eteläisen Afrikan valtioista leviävä omikron-muunnos rajoittaa laajasti lentoliikennettä ja maahantuloa

Koronatarkastus_3Etelä-, Itä-, Länsi-, Pohjois-, Sisä-Suomen ja Lapin aluehallintavirastot ovat määränneet rajanylityspaikoille pakolliset terveystarkastukset liittyen koronaviruksen uuteen omikron-muunnokseen. Määräys koskee matkustajia, jotka ovat ennen Suomeen saapumistaan viimeisen 14 vuorokauden sisällä oleskelleet maissa, joissa on havaittu kyseisen B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Vastaavia rajoituksia on asetettu eri puolilla maailmaa.

Maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC ovat nostaneet uuden omikron-virusmuunnoksen huolestuttavien varianttien listalle (VOC, variant of concern).

Euroopan Unioni käytti ns. hätäjarrumekanismia ja kehotti 26. marraskuuta jäsenvaltioita keskeyttämään kaikki lennot kyseisiin eteläisen Afrikan valtioihin. Euroopan komission puheenjohtaja totesi puheessaan, että Euroopan pitää toimia nopeasti, päättäväisesti ja yhdessä. Lentojen keskeyksen tulee jatkua siihen saakka kunnes uuden virusmuunnoksen aiheuttama vaara on selvinnyt.

EU-jäsenvaltioiden lisäksi mm. Yhdysvallat, Iso-Britannia, Qatar ja Israel ovat keskeyttäneet mahdolliset lennot Etelä-Afrikkaan, Namibiaan, Botswanaan, Zimbabween, Lesothoon, Eswatiniin (Swazimaa), Mosambikiin ja Malawiin tai rajoittavat maahan saapumista kyseisissä kohteissa oleskeilleilta.

Tartuntalain 16. pykälän perusteella aluehallintavirastot ovat määränneet rajanylityskunnat tai kaupungit huolehtimaan tarvittavien terveystarkastusten toteuttamisesta. Etelä-Suomessa Vantaan kaupunki on velvoitettu huolehtimaan Helsinki-Vantaan lentoaseman terveystarkastuksista. Kyseisissä terveystarkastuksissa voidaan ottaa koronanäyte.

Helsinki-Vantaalla on tarkastettu mm. Münchenistä ja Frakfurtista saapuneet matkustajakoneet. Testaus ja rajoitukset eivät kuitenkaan ole aukottomia.

Amsterdamissa oli testattu kahden lennon matkustajat, joilta havaittiin 61 tartuntaa. Heidän kanssaan samassa tilassa olleet Alankomaihin jääneet negatiivisen testituloksen saaneet käskettiin eristyksiin, mutta jatkolennoille suunnanneet saivat jatkaa matkaansa seuraavalle lennolle rajoituksetta. Havaintoja omikron-muunnoksesta on tehty eri puolilta Eurooppaa.

Tehokkaat toimet on otettu käyttöön varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Virusmuunnoksen arvioidaan muodostavan merkittävän epidemiauhan, sillä sen epäillään leviävän aiempia virusmuunnoksia nopeammin ja mahdollisesti aiheuttavan tautitapauksia myös täyden rokotussarjan saaneille.

THL kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Etelä-Afrikkaan, Namibiaan, Botswanaan, Zimbabween, Lesothoon, Eswatiniin (Swazimaa), Mosambikiin ja Malawiin. Myös Suomen ulkoministeriön uudet matkustussuositukset suosittavat välttämään matkustusta kyseisiin kohteisiin.

Lisäksi THL suosittelee, että kaikki ne, jotka ovat jo tulleet Suomeen 14 viime vuorokauden sisällä edellä luetelluista maista, hakeutuisivat koronavirustestiin riippumatta siitä, ovatko he saaneet koronavirusrokotteen.

Nykyinen maaluettelo perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) 27.11. saatuihin tietoihin siitä, missä maissa uuden virusmuunnoksen leviämistä on toistaiseksi havaittu. THL päivittää maaluetteloa sitä mukaan, kun uutta tietoa saadaan. Määräys terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske alle 6-vuotiaita lapsia.