Suomi jatkaa maahantulon rajoituksia ulkorajaliikenteessä 5. kesäkuuta 2022 asti

korona_joulu_2Suomi jatkaa valtioneuvoston päätöksen perusteella voimassa olevien maahantulorajiortusten jatkamisesta. Koronapandemian edelleen jatkuessa ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi ulkorajaliikenteen maahantulon rajoituksia jatketaan 5. kesäkuuta 2022 asti. Tartuntatautilain mukaiset vaatimukset koskevat edelleen kaikkia matkustajia.

Suomeen saapuvilta EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta tulevilta matkustajilta vaaditaan voimassa oleva todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista maahantulon edellytyksenä eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Vaatimus koskee vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.

Rajavartiolaitos ei vaadi edellä mainittuja todistuksia maahantulon edellytyksenä kolmannesta maasta saapuvilta Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt.

Maahantulo on myös sallittua ilman rajoituksia EU:n vihreän listan maiden ja alueiden asukkaille. Vihreän listan mailla tarkoitetaan riittävän hyvässä tautitilanteessa olevia maita, joiden osalta Euroopan unionin neuvosto on päättänyt sallia vapaan matkustamisen EU:n alueelle.

Myös maahantulo Schengen-alueen ulkopuolisista EU-maista on sallittua ilman rajoituksia.


Tartuntatautilain mukaiset vaatimukset koskevat kaikkia matkustajia

Koronaliivi_1Tartuntatautilain mukaisesti jokaisella Suomeen saapuvalla matkustajalla pitää olla vaihtoehtoisesti rokotustodistus tai todistus sairastetusta koronataudista tai negatiivinen testitodistus, jonka tulee olla alle 72 tuntia vanha. Jos matkustajalla ei ole mitään edellä mainituista todistuksista, hänet voidaan ohjata koronatestiin maahantulopisteellä. Terveysviranomaiset tekevät todistusten tarkastuksia riskiperusteisesti.

Vaatimukset koskevat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä henkilöitä.

Suomalaisten matkailijoiden tulee myös huomioida, että vaikka Suomeen pääsee ilman testiä, muilla mailla ja lentoyhtiöillä voi olla omia testivaatimuksia.