Suomi jatkaa ulkorajaliikenteen maahantulon rajoituksia 8. toukokuuta asti

Koronatarkastus_2Suomi jatkaa ulkorajaliikenteen maahantulon rajoituksia kuukaudella 8.5. asti turvatakseen terveydenhuollon kantokyvyn koronapandemiassa. Valtioneuvosto päätti rajoitusten jatkamisesta istunnossaan 7. huhtikuuta ja ne tulevat voimaan 11. huhtikuuta. Tartuntatautilain mukaiset vaatimukset koskevat edelleen kaikkia matkustajia.

Suomi vaatii EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta matkustajilta voimassa olevan todistuksen täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista maahantulon edellytyksenä eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Vaatimus koskee vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.

Rajavartiolaitos ei vaadi edellä mainittuja todistuksia maahantulon edellytyksenä kolmannesta maasta saapuvilta Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt.

Maahantulo on myös sallittua ilman rajoituksia EU:n vihreän listan maiden ja alueiden asukkaille. Vihreän listan mailla tarkoitetaan riittävän hyvässä tautitilanteessa olevia maita, joiden osalta Euroopan unionin neuvosto on päättänyt sallia vapaan matkustamisen EU:n alueelle.

Myös maahantulo Schengen-alueen ulkopuolisista EU-maista on sallittua ilman rajoituksia.


Tartuntatautilain mukaiset vaatimukset koskevat kaikkia matkustajia

Tartuntatautilain mukaisesti jokaisella Suomeen saapuvalla matkustajalla pitää olla jokin näistä kolmesta todistuksesta: rokotustodistus tai todistus sairastetusta koronataudista tai negatiivinen testitodistus (alle 72 tuntia). Jos matkustajalla ei ole mitään edellä mainituista todistuksista, hänet ohjataan koronatestiin maahantulopisteellä.

Vaatimukset koskevat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä henkilöitä.

Suomalaisten matkailijoiden tulee myös huomioida, että vaikka Suomeen pääsee ilman testiä, muilla mailla ja lentoyhtiöillä voi olla omia testivaatimuksia.