Suomi pitää maahantulon rajoitukset pääosin ennallaan 31.1.2022 saakka

IMG-20200909-WA0011Suomi jatkaa sisärajavalvontaa ja maahantulon rajoitukset pysyvät pääosin ennallaan 31. tammikuuta 2022 saakka. Rajoituksiin tehdään kuitenkin joitakin helpotuksia niiden henkilöiden osalta, jotka eivät lääketieteellisesti perustellusta syystä voi ottaa koronarokotetta.

Sisärajavalvonta palautettiin kattavasti Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen 28.12. alkaen. Valtioneuvosto päätti 17. tammikuuta 2022 voimaan tulevista muutoksista istunnossaan 13. tammikuuta.

Lisäksi maahantulon rajoituksia ja terveysturvallisuustoimia kiristettiin niin, että eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilta Suomeen ulkomailta saapuvilta vaaditaan todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta Covid-19-taudista sekä näiden lisäksi todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta Covid-19-testituloksesta. Vaatimus koskee vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.


Helpotuksia henkilöille, jotka eivät lääketieteellisistä syistä voi ottaa koronarokotetta


Joulukuun lopulla tehtyä päätöstä sisärajavalvonnasta muutetaan niin, että henkilöt, jotka eivät lääketieteellisesti perustellusta syystä voi ottaa covid-19-rokotetta, voivat saapua Suomeen, jos heillä on mukanaan tämän osoittava lääkärinlausunto sekä todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta covid-19-testituloksesta.

Myös ulkorajaliikennettä koskevaa päätöstä muutetaan niin, että maahantulo Suomeen Schengen-alueen ulkopuolisista EU-maista olisi sallittua henkilöille, jotka eivät lääketieteellisesti perustellusta syystä voi ottaa covid-19-rokotetta, jos heillä on mukanaan edellä mainitut todistukset. Kolmansien maiden osalta maahantulon rajoitukset jatkuvat aiemman päätöksen mukaisesti.

Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien kolmansien maiden välistä liikennettä.


Negatiivista testitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta


Negatiivista koronatestitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt. Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä ja aluehallintovirastojen tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista.

Suomalaisten matkailijoiden tulee myös huomioida, että vaikka Suomeen pääsee ilman testiä, muilla mailla ja lentoyhtiöillä voi olla omia testivaatimuksia.